НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ БУДІВНИЦТВА НА ЗАСАДАХ ДЕВЕЛОПМЕНТУ

Заголовок (російською): 
Новейшие информационно-аналитические модели управления подготовкой строительства на принципах девелопменту
Заголовок (англійською): 
The latest informatsiyno-analitichni models of management preparation of building are on principles of developmentu
Автор(и): 
В.О. Поколенко., Г.В. Лагутін., О.А. Тугай., П.М. Куліков., Н.О. Борисова., Д.О. Приходько., Ю.А. Чуприна., В.А. Скакун
Ключові слова (укр): 
будівельний проект, підготовка будівництва, організаційно-технологічна модель, форс-мажор, сітьова модель, роботи-вершини, девелопмент у будівництві
Анотація (укр): 
Запропоновано комплекс організаційно-технологічних моделей управління підготовкою будівельних проектів на засадах девелопменту, які забезпечують замовнику здатність передбачити настання форс-мажорних подій та врахувати їх наслідки щодо зміни головних параметрів прийнятого варіанта підготовки будівництва.
Анотація (рус): 
Предложен комплекс организационно-технологических моделей управления подготовкой строительных проектов.
Анотація (англ): 
The complex of organizatsiyno-tekhnologichnikh case preparation of build projects frames is offered.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 1, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Май 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Інноваційні концептуальні та формально-аналітичні інструменти обгрунтування, підготовки та впровадження будівельних інвестиційних проектів.
 2. Монографія. // За загальною реакцією В.О.Поколенка. / С.А. Ушацький, В.О. Поколенко,
  О.А. Тугай, Г.В. Лагутін, Н.О. Борисова, О.С. Рубцова.-К.: Вид-во Європейського університету,2008.-208 с.
 3.  Системно-управлінські та інжинірингові засади впровадження інновацій в організацію будівництва:-Монографія./ С.А. Ушацький, В.О. Поколенко,
  О.А. Тугай, Г.В. Лагутін, Н.О. Борисова.
  - К.: Вид-во Європейського університету, 2003.-216 с.
 4.  Теоретичні та прикладні засади інвестиційно-інноваційного розвитку економіки і ринку праці в Україні:–Монографія./ За заг. ред. В.Г. Федоренка. /
   В.Г. Федоренко, Ю.М. Маршавін, І.Ф Гнібіденко, В.О. Поколенко, А.В. Шпаков.-К.: ІПК ДЗЗУ,2007.-317 с.
 5.  Шлях будівельної галузі до євроінтеграції - організація діяльності генпідрядника на інжиніринговій основі //Зб. наукових праць „шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин./ С.А. Ушацький, В.О. Поколенко,
  О.А. Тугай, Г.В. Лагутін, Н.О. Борисова, О.С. Рубцова.
  –Вип.20.- К.: КНУБА,2009.-С.110-124.
 6. Теоретико-методолоігчні інновації для системного девелопменту портфеля будівельних проектів.