ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНИХ ЗАХОДІВ

Заголовок (російською): 
Информационная система оценки эффективности рекламных мероприятий
Заголовок (англійською): 
Informative system of estimation of efficiency of publicity facilities
Автор(и): 
С.А. Теренчук., В.В. Гоц., Х.М. Шамшур
Ключові слова (укр): 
комунікаційна система, інформаційна система, зворотний зв'язок, модель, граф, ефективність, оцінка, подія, гіпотеза, ймовірність
Анотація (укр): 
У програмному середовищі Borland Delphi розроблено інформаційну систему оцінки ефективності рекламних заходів, що базується на графовій моделі і реалізує методи теорії ймовірностей та математичної статистики.
Анотація (рус): 
В программной среде Borland Delphi на основе графовой модели разработана система оценки эффективности рекламных мероприятий, которая реализует методы теории вероятностей и математической статистики.
Анотація (англ): 
In the Borland Delphi programming environment developed an information system for evaluating the effectiveness of promotional activities, based on model graphs and implements methods of probability theory and mathematical statistics.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 1, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Май 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Маркетинговые исследования (теория, практика и методология) / Голубков Е.П.   - М.: Изд. Финпресс, 1998.-416с.
  2. Маркетинговый анализ / Ковалев А.И, Войленко В.В. - М.: Центр Экономики и маркетинга, 1997-176с.
  3. Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистических данных; Нареш Малхотра.  Пер. с англ. -К.:ООО «ТИД ДС», 2002.-768 с.
  4. Шамшур Х.М., Гоц В.В. Застосування генетичного алгоритму для моделювання прибутку рекламної агенції // Тези доповідей Дванадцятої всеукраїнської (Сьомої міжнародної) студентської наукової конференції з прикладної математики та інформатики СНКПМІ- Львів, 2009.-С. 283.
  5. Гоц В.В., Шамшур Х.М., Теренчук С.А. Реалізація генетичного алгоритму для моделювання прибутку рекламного агенства // Збірник тез студентських доповідей 70-ї науково-практичної конференції, 14-17 квітня 2009 року.-С. 209-210.
  6. Крикавский Є.В., Косар Н.С., Мних О.Б., Сорока О.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» ), 2004.-288 с.
  7. Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика: Міхайленко В.М., Теренчук С.А., Кубайчук О.О. навч. посібник. -К.: Вид-во Європ. ун-ту,  2007.-163 с.
  8. Шамшур Х.М., Гоц В.В., Полуков Є.С.Методика оцінки ефективності рекламних заходів // Тези доповідей Тринадцятої Всеукраїнська (восьма міжнародна) студентської наукової конференції з прикладної математики та інформатики СНКПМ І- Львів, 2010.-С. 125-126.