СТРУКТУРА МАКРОКОНВЕЄРУ ЗАДАЧ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ГСРП

Заголовок (російською): 
Структура макроконвейера задач системы автоматизированного управления ГСРП
Заголовок (англійською): 
Structure of makrokonveer tasks of the automated control of GSRP
Автор(и): 
С. В. Цюцюра., Д.О. Горда
Ключові слова (укр): 
САПР САУ ГСРП, гідропривід
Анотація (укр): 
Надано опис макроконвеєра завдань в рамках САПР систем автоматизованого управління на базі слідкуючого рульового гідропроводу (ГСРП). Розглянуто важливу науково-прикладну задачу – дослідження поведінки управляючого гідроприводу в перехідних процесах на базі розробки системи автоматизованого управління на основі макроконвеєру задач. Деталізовано структуру макроконвеєра задачі проектування автоматизованого управління ГСРП, склад та призначення його структурних компонентів. Запропоновано підхід до побудови макроконвеєра САПР САУ ГСРП, а також шляхи його програмної реалізації.
Анотація (рус): 
В работе дано описание макроконвейера задач в рамках САПР систем автоматизированого управления на базе следящего рулевого гидропровода(ГСРП).
Анотація (англ): 
In work description of makrokonveyer of tasks is given within the framework SAPR of the systems avtomatizovannogo management on the base of watching steering gidroprovoda(GSRP).
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 1, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Май 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1. Налимов В.В. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов/В.В. Налимов, Н.А. Чернова. – М.:Наука, 1965, 340 с.

2. Пелевін Л.Є. Дослідження математичної моделі гідромеханічного слідкуючого приводу. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини / Л.Є. Пелевін, О.В. Горда, Д.О.Горда // Випуск 63 – К.: КНУБА.2004  С.35 – 42.

3. Цюцюра С.В.Структури даних імітаційної моделі перехідних процесів гідроприводу. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини / С.В. Цюцюра, О.В. Горда// Випуск 69 – К.: КНУБА. – 2007  С.75 – 81

4. Адлер Ю. П.. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. Изд. 2-е, переработ, и  доп./ Ю.П. Адлер, Е.В.Маркова, Ю. В. Грановский. – М.: Наука, 1976, 279 с.