ТЕХНОЛОГІЯ АДАПТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ЗОБРАЖЕННЯ ДЕФЕКТУ ТИПУ «ТРІЩИНА»

Заголовок (російською): 
Технология адаптивной фильтрации изображения дефекта типа «трещина»
Заголовок (англійською): 
Technology of adaptive filtration of representing the defect of type «crack» of
Автор(и): 
В.М. Міхайленко., О.В. Горда
Ключові слова (укр): 
адаптивний фільтр, ідентифікація, сигнал, шум, кореляція
Анотація (укр): 
Визначено актуальність та проведено аналіз проблем розв‘язання задачі ідентифікації об’єкта в оптичному діапазоні, які пов’язані з наявністю значного рівня зашумленням на реальних знімках, що обґрунтовує необхідність розробки адаптивного фільтру для розпізнання дефекту типу «тріщина». Визначено основні інформаційні компоненти та вимоги до адаптивного фільтру для ідентифікації дефекту типу «тріщина» за фотознімками та проведено огляд методів його реалізації.
Анотація (рус): 
Определена актуальность и проведен анализ проблем решения задачи идентификации объектов в оптическом диапазоне, которые связаны с наличием значительного уровня зашумленности на реальных снимках, что обуславливает необходимость разработки адаптивного фильтра для распознавания дефекта типа «трещина».
Анотація (англ): 
Actuality is certain and the analysis of problems of decision of task of authentication of objects in an optical range, which are related to the presence of considerable level of zashumlennosti on the real pictures, is conducted, that obuslavlivaet necessity of development of adaptive filter for recognition of defect of type «crack».
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 1, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Май 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології проектування
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Яневич Ю.М. Задачи приема сигналов и определения их параметров на фоне шумов: курс лекций / Ю.М. Яневич. - СПбУ.
  2. Адаптивные фильтры  / Под ред. Коуэна К.Ф.Н. и Гранта П.М. – М. : /Мир,1978. - 392 с.
  3. 3. Уидроу Б. Адаптивная обработка сигналов / Уидроу Б., Стирнз С. : – М. : Радио и связь, 1989. - 440 с.