МАТРИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПАТОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

Заголовок (російською): 
МАТРИЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПАТОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ
Заголовок (англійською): 
MATRIX IDENTIFICATION TECHNOLOGY ORGANIZATIONAL PATHOLOGIES IN PROJECT MANAGEMENT
Автор(и): 
С.Д. Бушуев, Д.А. Харитонов, Ю.Ф. Ярошенко
Ключові слова (укр): 
матрична модель, сканування організаційних хвороб, модель організаційної компетентності в управлінні проектами, геном методологій управління проектами
Ключові слова (рус): 
матричная модель, сканирование организационных болезней, модель организационной компетентности в управлении проектами, геном методологий управления проектами
Ключові слова (англ): 
matrix model, scan organizational disease model of organizational competence in project management, the genome project management methodologies
Анотація (укр): 
Розглянуто матричну технологію ідентифікації організаційних патологій в управлінні проектами. Елементами матриці є компоненти організаційної компетентності в області проектного управління та методології управління проектами, які представлені в структурі генома.
Анотація (рус): 
Рассматривается матричная технология идентификации организационных патологий в управлении проектами. Элементами матрицы являются компоненты организационной компетентности в области проектного управления и методологии управления проектами, представленные в структуре генома.
Анотація (англ): 
The article deals with the identification of organizational matrix technology pathologies in project management. Matrix elements are the components of organizational competence in the field of project management and project management methodology represented in the structure of the genome.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of development of complex systems, Number 16, 2013
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 Ноябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев
Литература: 

1. Бушуев С.Д. Векторная модель развития компетентности организаций в управлении проектами Бушуев С.Д., Харитонов Д.А., Рогозина В.Б. // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 14. – С. 18-22.

2. Бушуєв С.Д. Геном методологий управления проектами как универсальная модель знаний / Бушуєв С.Д., Неизвесный С.И. // Управління розвитком складних систем. –2013. – № 14. – С. 15-18.

3. Бушуев С.Д. Креативные технологии в управлении проектами и программами / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева, И.А Бабаев и др. – К.: Саммит книга, 2010. – 768 с.