ГЕШТАЛЬТ-ПРОАКТИВНА МЕТОДИКА ВЗАЄМОДІЇ З ТУРБУЛЕНТНИМ ОТОЧЕННЯМ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МІСТ

Заголовок (російською): 
ГЕШТАЛЬТ-ПРОАКТИВНАЯ МЕТОДИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТУРБУЛЕНТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ
Заголовок (англійською): 
GESTALT-PROACTIVE METHOD OF INTERACTION WITH THE TURBULENT ENVIRONMENT IN THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF STRATEGIC PROGRAMS FOR URBAN DEVELOPMENT
Автор(и): 
Бушуєва Н.С., Берулава Д.З.
Автор(и) (англ): 
Bushueva N., Berulava D.
Ключові слова (укр): 
управління проектами і програмами, стратегічні програми розвитку міст, оточення стратегічних програм, принципи взаємодії з оточенням, методика взаємодії з оточенням
Ключові слова (рус): 
управление проектами и программами, стратегические программы развития городов, окружение стратегических программ, принципы взаимодействия с окружением, методика взаимодействия с окружением
Ключові слова (англ): 
project and program management, strategic program of urban development, the environment of strategic programs, the principles of interaction with the environment, methods of interaction with the environment
Анотація (укр): 
Розглянуто оточення стратегічних програм розвитку міст. Дано класифікацію оточення, наведено методику взаємодії із зацікавленими сторонами в рамках стратегічних програм розвитку міст.
Анотація (рус): 
Рассматривается окружение стратегических программ развития городов. Дана классификация окружения, приведена методика взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках стратегических программ развития городов.
Анотація (англ): 
The environment strategic development of cities is considered. The classification of the environment, a method of interaction with stakeholders in the strategic development of cities are describes.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of development of complex systems, Number 16, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 Ноябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетенции проектных менеджеров (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0) / под ред. Бушуева С.Д.. – К.: ІРІДІУМ, 2006. – 208 с.

2. Руководство по управлению инновационными проектами и программами: т. 1, версия 1.2 / пер. на рус. язык под ред. С.Д.Бушуева. – К. : Наук. світ, 2009. – 173 с.

3. Бушуева Н.С. Модели и методы проактивного управления программами организационного развития. Монография. – К.: Наук. світ, 2007. – 199 с.

4. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition / USA. – PMI, 2013. – 589 p.

5. Шаров Ю.П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті: концептуальні аспекти: монографія / Ю.П.Шаров. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 302 с.

6. Рач В.А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб. / В.А.Рач, О.В.Росошанська, О.М.Медведева: за ред. В.А.Рача. – К.: К.І.С., 2010. – 276 с.

7. Стратегія розвитку Києва до 2025 року // Сайт Київської міської державної адміністрації, 2011. – Режим доступу: http://kievcity.gov.ua/content/13_strateghija-rozvytku-2025.html