УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВІ ШАБЛОНІВ

Заголовок (російською): 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВАНИИ ШАБЛОНОВ
Заголовок (англійською): 
PROJECT MANAGEMENT ON OF TEMPLATES
Автор(и): 
Оберемок И.И.
Автор(и) (англ): 
Oberemok I.
Ключові слова (укр): 
система управління проектами, портфель проектів, шаблони планів-графіків
Ключові слова (рус): 
система управления проектами, портфель проектов, шаблоны планов-графиков
Ключові слова (англ): 
enterprise project management, project portfolio management, templates, schedules
Анотація (укр): 
Встановлено, що управління проектами з низьким рівнем унікальності за результатами та переліком скоординованих дій вимагає адаптації класичних процесів управління проектами. Показано, що розробка та впровадження даних процесів дозволить компаніям застосовувати методи і засоби проектного управління для будь-яких проектів портфеля компанії.
Анотація (рус): 
Установлено, что управление проектами с низким уровнем уникальности по результатам и перечню скоординированных действий требует адаптации классических процессов управления проектами. Показано, что разработка и внедрение данных процессов позволит компаниям применять методы и средства проектного управления для любых проектов портфеля компании.
Анотація (англ): 
Project management of low-uniqueness on the results and the list of co-ordinated action are requiring adaptation of the classic project management processes. Development and implementation of these processes will allow the company to apply project management methods and tools for any project’s portfolio.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of development of complex systems, Number 16, 2013
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 Ноябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев
Литература: 

1.     Бушуев С.Д., Ярошенко Р.Ф. Креативні моделі як інструмент розвитку складних систем // Управління розвитком складних систем. – 2010. – № 5. – С. 10 - 12.

2.     Тесля Ю.М.,Гоц В.В., Гоц Х.М. Джерела формування інформаційного середовища девелоперської компанії  // Управління розвитком складних систем. – 2010. – № 7. – С. 56 59.

3.     Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами/ Драган З. Милошевич; Пер. с англ. Мамонова Е.В.; Под ред. Неизвестного С.И. – М.: Компания АйТи; ДМК Пресс, 2006. – 729 с.

4.     Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие / Под общ. ред.И.И. Мазур. – 2-е изд. – М.: Омега – Л, 2004. –664 с.