АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИТЯГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ

Заголовок (російською): 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ
Заголовок (англійською): 
AUTOMATION OF EXTRACTION OF INFORMATION FROM НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ DATABASES
Автор(и): 
Коляда А.С., Гогунский В.Д.
Ключові слова (укр): 
наукометрична база даних, веб-скрапінг, «павук», «краулер»
Ключові слова (рус): 
наукометрическая база данных, веб-скрапинг, «паук», «краулер»
Ключові слова (англ): 
science-metric database, web scraping, «spider», «crawler»
Анотація (укр): 
Розглянуто процес автоматичного добування інформації з міжнародних наукометричних баз даних. Розроблено систему вилучення інформації про публікації за параметром “Автор”.
Анотація (рус): 
Рассмотрен процесс автоматического извлечения информации из международных наукометрических баз данных. Разработана система извлечения информации о публикациях по параметру “Автор”.
Анотація (англ): 
The process of automatic extraction of information from the international science-metric database. A system for extracting information on the publications by “Аuthor”.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of development of complex systems, Number 16, 2013
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 Ноябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Університет автора: 
Одесский национальный политехнический университет, Одесса
Литература: 

1.     Формализация проблемы извлечения знаний из естественно языковых текстов. [Текст] / [Палагин А., Кривый С., Петренко Н., Бибиков Д.]. Sofia: Information technologies & knowledge, 2012. 100 с.

2.     Флегантов Л. Для чего нам нужны международные наукометрические базы данных [Электронный ресурс]. ‑ http://web-in-learning.blogspot.com/2012/11/blog-post_24.html

3.     Scopus (Elsevier): Elsevier receives millionth response to Editor, Author and Reviewer Satisfaction Survey. ‑ http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url.

4.     РИНЦ – Научная электронная библиотека.
http://www.elibrary.ru.

5.     Bielefeld Academic Search Engine. ‑ http://www.
base-search.net.

6.  Index Copernicus. Indeksacja czasopisma. ‑ http://www.journals.indexcopernicus.com/search_article.php.

7.     Springer Science + Business Media. ‑ http:// www.springer.com.

8.     Scrapy – a fast high-level screen scraping and web crawling framework. ‑ http://scrapy.org.

9.     MongoDB – an open-source document database.http://ru.wikipedia.org/wiki/MongoDB.

10.  Білощицький А.О. Наукометричні бази та індикатори цитування наукових публікацій / Білощицький А.О., Гогунський В.Д. // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. – Вип. 4 (5). – О.: Бахва А.О., 2013.

11.  Коляда А.С. Разработка проекта информационно-аналитической системы извлечения и обработки информации из наукометрических баз данных / Коляда А.С., Негри А.А., Колесникова Е.В. // Управління проектами: стан та перспективи. Матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. Миколаїв: НУК, 2013. – 348 с.

12.   Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук». – Наказ МОНмолодьспорту від 17 жовтня 2012 року
№ 1112 України.

13.   Оборський Г.О. Нові тенденції і завдання щодо підготовки науковців вищої кваліфікації [Текст] / Оборський Г.О., Гогунський В.Д. // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. – Вип. 2 (5). – О.: Бахва А.О., 2013. – С. 15 – 22. – [http://sbornik.college.ks.ua].

14.  Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності вищих навчальних закладів. ‑ Наказ МОН України від 20.06.1013 р. № 809.