ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ НЕЧІТКОГО ЛОГІЧНОГО ВИВОДУ ДЛЯ ЗАДАЧІ ВИБОРУ КАНДИДАТА ДЛЯ СТАЖУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

Заголовок (російською): 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НЕЧЕТКОГО ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА В ЗАДАЧЕ ВЫБОРА КАНДИДАТА ДЛЯ СТАЖИРОВКИ ЗА РУБЕЖОМ
Заголовок (англійською): 
APPLICATION OF FUZZY INFERENCE METHOD IN TASK OF A CANDIDATE FOR A PROBATION PERIOD ABROAD SELECTION
Автор(и): 
Латанская Л.А., Фарионова Т.А., Павленко А.Ю.
Автор(и) (англ): 
Latanskaya L., Farionova T., Pavlenko A.
Ключові слова (укр): 
нечіткий логічний вивід, альтернатива, прийняття рішень, правила вибору
Ключові слова (рус): 
нечеткий логический вывод, альтернатива, принятие решений, правила выбора
Ключові слова (англ): 
fuzzy inference, an alternative decision-making rules for choosing
Анотація (укр): 
Розв’язана задача нечіткого логічного виводу для прийняття рішень в задачах вибору кандидата для стажування за кордоном. Вводиться нечітка характеризація вихідних даних; визначається множина правил нечіткого логічного виводу; формується алгоритм нечіткого логічного виводу.
Анотація (рус): 
Решена задача нечеткого логического вывода для принятия решений в задачах выбора кандидата для стажировки за рубежом. Вводится нечеткая характеризация исходных данных; определяется множество правил нечеткого логического вывода; формируется алгоритм нечеткого логического вывода.
Анотація (англ): 
The article solves the problem of fuzzy logic for decision-making in the problems of selecting a candidate for an internship abroad. We introduce a fuzzy characterization of the source data is defined by a set of rules of fuzzy inference, is formed of a fuzzy inference algorithm.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of development of complex systems, Number 16, 2013
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 Ноябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Університет автора: 
Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова, Николаев
Литература: 

1.     Андрейчиков А.В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике [Текст]/А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова – М.: Финансы и статистика, 2000. – 368 с.

2.     Коваленко И.И. Методы принятия решений: Учебное пособие [Текст] / И.И. Коваленко, Т.А. Фарионова, С.Б. Приходько – Николаев, НУК, 2009. – 180 с.

3.     Крап Н.П. Методологія управління проектами на основі підходу нечіткого відношення переваги [Текст] / Н.П. Крап, В.М. Юзевич // Управління розвитком складних систем. – 2012. – №10. – С. 5356.

4.     Рогозин О.В. Метод нечеткого логического вывода решения в задаче подбора программного обеспечения на основе качественных характеристик этого обеспечения как объекта инвестиций  [Электронный ресурс] / О.В. Рогозин // Качество. Инновации. Образование – 2009 – №3 – Режим доступа: http://www.quality-journal.ru/data/article/557/files/Rogozin @QJ0309.pdf. – Заголовок с экрана.

5.     Bellman R.E. Decision making in a fuzzy environment [Текст] / R.E. Bellman, L.A. Zadeh // Management Science. – 1970. – №17. – РР.141 – 164.