ПОШУК ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ МАРКЕТОЛОГІВ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ОНЛАЙН-СПІЛЬНОТАХ

Заголовок (російською): 
ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАРКЕТОЛОГОВ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОНЛАЙН-СООБЩЕСТВАХ
Заголовок (англійською): 
FINDING AN OPTIMAL ALLOCATION OF HUMAN RESOURCES FOR MARKETING ACTIVITIES IN ONLINE COMMUNITIES
Автор(и): 
Пелещишин О.П.
Автор(и) (англ): 
Peleshchyshyn O.
Ключові слова (укр): 
маркетингові комунікації, інтернет-маркетинг, онлайн-спільнота, задача оптимізації, теорія координації, моделювання процесів
Ключові слова (рус): 
маркетинговые коммуникации, интернет-маркетинг, онлайн-сообщество, задача оптимизации, теория координации, моделирование процессов
Ключові слова (англ): 
marketing communications, Internet marketing, online community, the problem of optimization theory coordination modeling
Анотація (укр): 
Розглянуто проблему ефективної організації маркетингової діяльності представників підприємства у віртуальних спільнотах. Для пошуку оптимального розподілу маркетологів між сайтами онлайн-спільнот запропоновано використовувати апарат теорії координації.
Анотація (рус): 
Рассмотрена проблема эффективной организации маркетинговой деятельности представителей предприятия в виртуальных сообществах. Для поиска оптимального распределения маркетологов между сайтами онлайн-сообществ предложено использовать аппарат теории координации.
Анотація (англ): 
The problem of efficient organization of marketing activities company representatives in virtual communities. To find the optimal distribution between sites marketers online communities is proposed to use the apparatus of coordination.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of development of complex systems, Number 16, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 Ноябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Університет автора: 
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів
Литература: 

1.     Вебер Л. Эффективный маркетинг в Интернете. Социальные сети, блоги, Twitter и другие инструменты продвижения в Сети [Текст] / Вебер Л. – М.: Манн, Иванов и Фербер. 2010. – 320 с.

2.     Ших К. Эра Facebook. Как использовать возможности социальных сетей для развития вашего бизнеса [Текст] / К. Ших – М.: Манн, Иванов и Фербер. 2010. – 304 с.

3.     Скотт Д.М. Новые правила маркетинга и PR. Как использовать социальные сети, блоги, подкасты и вирусный маркетинг для непосредственного контакта с покупателем [Текст] / Скотт Д.М – М.: Альпина Паблишер. 2013. – 352 с.

4.     Пелещишин О.П. Оптимізація затрат підприємства на маркетинг в онлайн-спільнотах [Текст] / О. П. Пелещишин // Східно-Європейський журнал передових технологій. 2013. – № 3/2 (63) 2013. – С. 53-56.

5.     Пелещишин О. П. Аналіз та протидія загрозам маркетинговій позиції підприємства в онлайн-спільнотах [Текст] / Пелещиши О.П // Захист інформації. Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – №3. – С. 217-224.

6.     Месарович М. Теория многоуровневих иерахических систем [Текст] / Месарович М., Мако Д., Такахара Я – М.: Мир., 1973. – 344 с.

7.     Алиев Р.А. Методы и алгоритмы координации в промышленных системах управления [Текст] / Алиев Р.А., Либерзон М.И. – М.: Радио и связь. 1987. – 208 с.