МЕТОДИ РОЗШИРЕННЯ МОДЕЛІ БУДІВЕЛЬНОГО ОБ'ЄКТА НА ОСНОВІ МОДУЛЬНОГО ПРИНЦИПУ

Заголовок (російською): 
МЕТОДЫ РАСШИРЕНИЯ МОДЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНОГО ПРИНЦИПА
Заголовок (англійською): 
METHODS FOR EXTENSION OF MODEL OF CONSTRUCTION OBJECT BASED ON MODULE FUNDAMENTAL
Автор(и): 
Бородавка Є.В.
Автор(и) (англ): 
Borodavka Y.
Ключові слова (укр): 
атрибут, модуль, розрахунковий атрибут, геометричний атрибут, модель будівельного об'єкта
Ключові слова (рус): 
атрибут, модуль, расчётный атрибут, геометрический атрибут, модель строительного объекта
Ключові слова (англ): 
attribute module, calculated attribute, geometric attribute, model of construction object
Анотація (укр): 
Запропоновано метод для створення розширюваних систем підтримки життєвого циклу будівельних об'єктів на основі модульного принципу. На прикладі типових будівельних елементів здійснено аналіз основних специфічних атрибутів кожного з них. Специфічні атрибути розділені на дві категорії: геометричні та розрахункові. Їх об'єднання складає основу для модуля кожного з будівельних елементів.
Анотація (рус): 
Предложен метод для создания расширяемых систем поддержки жизненного цикла строительных объектов на основе модульного принципа. На примере типовых строительных элементов сделан анализ основных специфических атрибутов каждого из них. Специфические атрибуты разделены на две категории: геометрические и расчётные. Их объединение составляет основу модуля каждого из строительных элементов.
Анотація (англ): 
We propose the method for creation of expansible supporting systems for the lifecycle of construction objects, which based on module fundamental. We made the analysis of the specific attributes for the basic construction elements. The specific attributes were separated in two categories: geometrical and calculated. They union is the basis for the module of each construction element.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of development of complex systems, Number 16, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 Ноябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1. Городецький О.С. Засоби підтримки процесу проектування будівель і споруд з використанням уніфікованої цифрової моделі об'єкта / О.С. Городецький, Є.В. Бородавка // Будівництво України. – 2007. – №4. – С. 36-39.

2.  Демченко В.В. Формальний опис і практичне використання уніфікованої цифрової моделі об'єкта будівництва / В.В. Демченко, Є.В. Бородавка // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2007. – №2/2(26). – С. 64-69.

3.  Borodavka Y.V. Product lifecycle management in construction / Y.V. Borodavka, S.L. Pechenov // Східноєвропейський журнал передових технологій.
– 2010. – №6/3(48). – С. 31 – 34.

4. Бородавка Є.В. Узагальнена класифікація типових будівельних елементів / Є.В. Бородавка // Управління розвитком складних систем. – 2012 – №12.
С. 144-149.

5.  Бородавка Є.В. «Ядро» моделі будівельного об'єкта на основі базового набору графічних примітивів та атрибутів / Є.В. Бородавка // Управління розвитком складних систем. 2013 - №15. - С. 111 – 114.