ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК БАГАТОПРІОРИТЕТНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГРАМ

Заголовок (російською): 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОПРИОРИТЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОГРАММ
Заголовок (англійською): 
TOOL OF RESEARCH OF DESCRIPTIONS OF MULTIPRIORITY MODELS OF PROGRAMS
Автор(и): 
Зайцев В.Г., Цибаєв Є.І., Погорелов В.В.
Автор(и) (англ): 
Zaytsev V., Tsibaev E., Pogorelov V.
Ключові слова (укр): 
марковські моделі, середній час виконання, час очікування у черзі, система пріоритетів, графічний інтерфейс
Ключові слова (рус): 
марковские модели, среднее время выполнения, время ожидания в очереди, система приоритетов, графический интерфейс
Ключові слова (англ): 
мarkov chain, average execution time, waiting time in the queue, priority system, graphical interface
Анотація (укр): 
Запропоновано метод та інструментарій дослідження характеристик багатопріоритетних моделей програмного забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем. Програмні засоби інструментарію реалізовані на мові JAVA мають зручний графічний інтерфейс. Запропоновані засоби довели свою високу ефективність при практичному застосуванні у дослідженнях.
Анотація (рус): 
Предложен метод и инструментарий исследования характеристик многоприоритетних моделей программного обеспечения специализированных компьютерных систем. Программные средства инструментария, реализованные на языке JAVA, имеют удобный графический интерфейс. Предложенные средства доказали свою высокую эффективность при практическом применении в исследованиях.
Анотація (англ): 
The method and research instrument the multi-priority software models characteristics in specialized computer systems were proposed. The software tool was implemented in JAVA with user friendly graphical interface. The means have proven to be highly effective in the practical application of research.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of development of complex systems, Number 16, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 Ноябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Університет автора: 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ
Литература: 

1.     Зайцев В.Г., Плахотний М.В, Цибаєв Є.І. Алгоритм дослідження характеристик багатопріоритетних моделей програм // Управління розвитком складних систем. –К.: 2013. –Вип. 14.
– С. 132-136.

2.     Вентцель Е.С. Исследование операций. – М.: Мир, 1973. – 504 с.