ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА З ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Заголовок (російською): 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПО ОЦЕНКЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Заголовок (англійською): 
INFORMATION SYSTEM TO ASSESS THE CREDITWORTHINESS OF COMPANIES AND INVESTMENT PROJECTS
Автор(и): 
Маляр М.М., Поліщук В.В.
Автор(и) (англ): 
Malyar M., Polishchuk V.
Ключові слова (укр): 
кредитоспроможність, багатокритеріальний вибір, лінгвістичні змінні, інвестиційні проекти, оцінка
Ключові слова (рус): 
кредитоспособность, многокритериальный выбор, лингвистические переменные, инвестиционные проекты, оценка
Ключові слова (англ): 
credibility, multicriteria choice, linguistic variables, investment projects, evaluation
Анотація (укр): 
Розглянуто інформаційну систему оцінки кредитоспроможності підприємств та інвестиційних проектів, її можливості, а також наочний приклад роботи програмної системи.
Анотація (рус): 
Рассмотрена информационная система оценки кредитоспособности предприятий и инвестиционных проектов, ее возможности, а также наглядный пример работы программной системы.
Анотація (англ): 
We consider an information system to assess the creditworthiness of companies and investment projects, it is possible, as well as a vivid example of a software system.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of development of complex systems, Number 16, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 Ноябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
1Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київ. 2Ужгородський національний університет, Ужгород
Литература: 

1.     Маляр М.М. Модель оцінки кредитоспроможності підприємства в умовах невизначеності / Маляр М.М., Поліщук В.В.// Східно-Європейський журнал передових технологій. Сер. Математика і кібернетика – фундаментальні і прикладні аспекти. – Харків, 2012.
 – №1/4(55). – С.51-57.

2.     Маляр М.М. Нечітка модель оцінки фінансової кредитоспроможності підприємств/ Маляр М.М., Поліщук В.В.// Східно-Європейський журнал передових технологій. Сер. Математика і кібернетика – фундаментальні і прикладні аспекти. – Харків, 2012.
– №3/4(57). – С.8-16.

3.     Global credit ratings. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.fitchratings.com.

4.     Постанова НБУ №23 від 25.01.2012 р. Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями/ Національний банк України [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon1. rada.gov.ua/laws/show/z0231-12.

5.     Маляр Н.Н., Полищук В.В. Двухуровневая модель нечеткого рационального выбора// ITHEA International Journal “Problem of Computer Intellectualizacion”, Kyiv-Sofia 2012. – P.242-248. ISBN: 978-966-02-6529-5.

6.     M. M. Malyar, V.V. Polischuk Multicriterion choice problem for enterprises to crediting// ITHEA International Journal “Information Theories and Applications”, Vol.19, Number 3, 2012. – P.241-248.

7.     Маляр М.М. Поліщук В.В. Підхід до ранжування інвестиційних проектів// ІІI Міжнародна науково-методична конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – Чернівці, 2013. – С. 185-186. ISBN 978-966-2021-76-9.