КОНЦЕНТРИЧНА МОДЕЛЬ РУХОМОГО КОНТЕКСТУ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ

Заголовок (російською): 
КОНЦЕНТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КОНТЕКСТА ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
Заголовок (англійською): 
CONCENTRIC MODEL OF MOBILE CONTEXT OF PROJECTS AND DEVELOPMENT PROGRAMS
Автор(и): 
Ярошенко Т.О.
Ярошенко Н.П.
Ключові слова (укр): 
концентрична модель, підприємницька енергія, контекст, розвиток організацій
Ключові слова (рус): 
концентрическая модель, предпринимательская энергия, контекст, развитие организаций
Ключові слова (англ): 
concentric model, entrepreneurship energy, context, organization development
Анотація (укр): 
Розглянуто концентричну модель рухомого контексту (оточення) проектів на основі відтворення підприємницької енергії в розвитку організацій.
Анотація (рус): 
Рассмотрена концентрическая модель подвижного контекста (окружения) проектов на основе воспроизведения предпринимательской энергии в развитии организаций.
Анотація (англ): 
Consider the concentric model of organization context for projects and programs based on entrepreneurship energy for development of organizations.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of development of complex systems, Number 16, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
21 Март 2014
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ