МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА МОДЕЛЯХ КЛАСУ «РУШІЙНІ СИЛИ – ОПІР»

Заголовок (російською): 
Методологии управления проектами на моделях класса «движущие силы- сопротивление»
Заголовок (англійською): 
Project management methodology based on the model «driving force – resistance»
Автор(и): 
С.Д.Бушуєв., Р.Ф.Ярошенко
Ключові слова (укр): 
методологія управління проектами, моделі класу «рушійні сили – опір», управління знаннями
Анотація (укр): 
Розглянуто методології управління проектами, які побудовані на моделях класу «рушійні сили –опори».
Анотація (рус): 
Рассматриваются методологии управления проектами, которые построены на моделях класса «движущие силы – сопротивление».
Анотація (англ): 
Methodology of project management on the model class are «driving force – resistance» introduced.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 2, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Июль 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Бушуев С.Д. Развитие систем знаний и технологий управления проектами / Управление проектами / С.Д. Бушуев. М.: Изд. дом «Гребенникова»2(2), 2005. С.18-24.
  2. Бушуева Н.С. Модели и методы проактивного управления программами организационного развития/ Н.С. Бушуева. – К .: Наукова думка, 2007.
  3. Бушуев С.Д. Проектное финансирование на модели движущих сил успеха проектов / Бушуев С.Д.,

Н.С. Бушуева, Р.Ф. Ярошенко. Управління проектами та розвиток виробництва. №1,2008, C. 5-9.

  1. Бушуев С.Д. Проактивное управление программами организационного развития. / Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. Управление проектами и программами. Москва, СОВНЕТ, 2007. - № 4(12), С. 270-282