ЗАДАЧІ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Заголовок (російською): 
Задачи построения информационной технологии обучения систем автоматизированого принятия решений
Заголовок (англійською): 
The tasks of information technology of CAD teaching building
Автор(и): 
Г.А.Гайна., Н.С.Золотова
Ключові слова (укр): 
автоматизовані навчальні системи, системи автоматизованого проектування, задачі розробки САПР, процес проектування, засвоєння навчального матеріалу
Анотація (укр): 
Розглянуто чотири основні типи задач, які необхідно розв‘язувати у процесі автоматизованих навчальних систем для навчання САПР.
Анотація (рус): 
В статье рассматриваются четыре типа задач, которые необходимо решать при построении автоматизированных обучающих систем для обучения САПР.
Анотація (англ): 
Four basic types of tasks, which must be decided at the construction of educational CASS for the studies of CAD, are examined in the article.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 2, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Июль 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Пригожев О.С. Моделі, методи та засоби управління навчанням користувача роботі в автоматизованій інформаційній системі: дис. канд. техн. наук: 05.13.06 / О.С. Пригожев. – Одеський національний політехнічний ун-т. — О., 2007. — 170с.
  2. Носов П.С. Інтелектуальне формування індивідуальної траєкторії навчання студента: дис. канд. техн. наук: 05.13.23 / П.С. Носов. – Одеський національний політехнічний ун-т. — О., 2007. — 159с.
  3. Нарожний О.В. Моделі інтелектуального управління процесом навчання за допомогою мультиагентних систем: дис. канд. техн. наук: 05.13.23 / О.В. Нарожний. – Одеський національний політехнічний ун-т. — О., 2007. — 180с.
  4. Лещенко І.Є. Моделі та інформаційні технології комп'ютеризованих систем навчання на базі ієрархічних функціональних мереж: дис. канд. техн. наук: 05.13.06 / І.Є. Лещенко. – Херсонський національний технічний ун-т. — Херсон, 2007. — 210с.