ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДО ПЛАНУВАННЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Заголовок (російською): 
Применение методов многокритериальной оптимизации к планированию грузовых перевозок
Заголовок (англійською): 
Application of methods of multicriterion optimization to planning of freight transportations
Автор(и): 
В.Б.Задоров., Е.В.Федусенко., А.О.Федусенко
Ключові слова (укр): 
багатокритеріальна оптимізація, системний аналіз, декомпозиція, однокрітеріальна оптимізація, математична модель
Анотація (укр): 
Запропоновано багатокритеріальну модель, яка дозволить збільшити ефективність управління перевезенням вантажів у динамічній транспортній мережі за рахунок складання попереднього плану перевезень з урахуванням основних чинників.
Анотація (рус): 
Предложено многокритериальную модель, которая позволит увеличить эффективность управления перевозкой грузов в динамической транспортной сети за счет составления предыдущего плана перевозок с учетом основных факторов.
Анотація (англ): 
of management transportation of loads in a dynamic transport network due to drafting of previous plan of transportations taking into account basic factors is offered.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 2, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Июль 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Денисенко Т. И. Проблемы многокритериальной оптимизации/Т.И. Денисенко // Сборник научных трудов СевКавГТУ. 2006. № 2. С. 9-11.
  2. Трифонов А.Г. Многокритериальная оптимизация / А.Г. Трифонов // Консультационный центр MATLAB: раздел Optimization Toolbox. – Интернет-ресурс: http://matlab.exponenta.ru/optimiz/book_1/16.php
  3. Прилуцкий М.Х. Оптимальное распределение ресурсов в задачах календарного и объемно-календарного планирования /М.Х Прилуцкий, С.Е.Власов//Труды Нижегородского государственного технического университета. Системы обработки информации и управления. 2004, вып. 11. С. 31-36.
  4. Таха Введение в исследование операцій / Таха,  А.Хэмди. – М.: Изд. дом “ Вильямс”, 2005. – 912 с.
  5. Седжвік Р. Фундаментальні алгоритми на С ++. Алгоритми на графах. / Р. Седжвік. - СПб: ООО «ДиаСофтЮП», 2002.-496с.
  6. Денисенко Т. І. Проблеми багатокритеріальної оптимізації./ Денисенко Т. І.  //Зб. Наук. пр.. СевКавГТУ. Серія «Природничонаукова». 2006. № 2 стр 10.