ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ У БУДІВНИЦТВІ», КИЇВ МЕТОДИ ОЦІНКИ КОРЕКТНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ САПР БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Заголовок (російською): 
Методы оценки корректности реализации информационной технологии интеграции САПР зданий и сооружений на основе комплексной цифровой модели объекта
Заголовок (англійською): 
Adequate assessment methods of building CAD information integrated technology realization based on the aggregate object digital model
Автор(и): 
Є.В.Бородавка., С.Л.Печенов
Ключові слова (укр): 
інформаційна технологія інтеграції, комплексна цифрова модель об’єкта, цільова функція, інформаційний об’єкт, економічний ефект, обмеження
Анотація (укр): 
Розглянуто методи оцінки коректності та ефективності реалізації інформаційної технології інтеграції САПР будівель і споруд на основі комплексної цифрової моделі об’єкта. Запропоновано методи,що дозволяють визначити економічну доцільність та ефективність використання інформаційної технології інтеграції САПР будівель і споруд на основі комплексної цифрової моделі об’єкта в конкретній проектній організації. Виведено цільовий вираз та обмеження для проведення оцінювання розглянутими методами
Анотація (рус): 
We consider adequate assessment methods of building CAD information integrated technology realization based on the aggregate object digital model.
Анотація (англ): 
Рассматриваются методы оценки корректности и эффективности реализации архитектуры информационной технологии интеграции САПР зданий и сооружений на основе комплексной цифровой модели объекта.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 2, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Июль 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології проектування
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1. Барабаш М.С. Технологія автоматизованого проектування з використанням цифрової моделі об'єкту / М. С. Барабаш, О. С. Городецький // Зб. Науковий вісник будівництва. — вип. 20. — Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2002. — С. 179-186.

2. Барабаш М.С. Нова концепція автоматизації проектування об'єктів будівництва на основі цифрової моделі / М. С. Барабаш, С. Д. Коба // Будівництво України. — 2004. — № 5. — С. 31-34.

3. Бородавка Є.В. Логічна і фізична організація структури даних цифрової моделі об'єкта. Концептуальна модель ЦМО /Є.В.Бородавка// Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2006. – №3/3(21). – С. 47-49.

4. Бородавка Є.В. Цифрова модель об'єкта як засіб інтеграції архітектурно-будівельних програмних комплексів / Є.В.Бородавка // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2006. – №2/2(20). – С. 1-4.

5. Бородавка Є.В. Моделі та засоби інформаційної інтеграції систем проектування будівель і споруд / Є.В.Бородавка // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009. – №6(136). – С. 255-259.

6. Городецький О.С. Засоби підтримки процесу проектування будівель і споруд з використанням уніфікованої цифрової моделі об'єкта / О.С. Городецький, Є.В. Бородавка // Будівництво України. – 2007. – №4. – С. 36-39.

7. Демченко В.В. Формальний опис і практичне використання уніфікованої цифрової моделі об'єкта будівництва / В.В. Демченко, Є.В. Бородавка // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2007. – №2/2(26). – 64-69.