ПОБУДОВА СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Заголовок (російською): 
Построение структуры информационного центра управления проектами электроэнергетической отрасли
Заголовок (англійською): 
Construction of structure of informative center of management projects of electroenergy industry
Автор(и): 
Є.Ю.Сахно., І.В.Калінько., М.В.Двоєглазова
Ключові слова (укр): 
проект, інформаційна система, автоматизоване робоче місце
Анотація (укр): 
Розглянуто структуру управління проектами електроенергетичної галузі України. Побудовано алгоритм роботи інформаційної системи, розглянуто інформаційні взаємозв’язки між системами управління проектами та промисловим підприємством.
Анотація (рус): 
Рассмотрена структура управления проектами электроэнергетической отрасли Украины. Построен алгоритм работы информационной системы, рассмотрены информационные взаимосвязи между системами управления проектами и промышленным предприятием.
Анотація (англ): 
The structure of management the projects of electroenergy industry of Ukraine is considered in the article. The algorithm of work of the informative system is built, informative intercommunication is considered between control the system by projects and industrial enterprise.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 2, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Июль 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології в енергетиці
Університет автора: 
Чернігівський державний інститут економіки та управління, Чернігів
Литература: 
  1. Тесля Ю.Н. Теоретические основы, модели и средства матричных информационных технологий управления строительством сложных энергетических объектов: Дис. Д-ра техн. Наук / Ю.Н. Тесля. – 05.13.06 / Черкасский инженерно-технологический ин-т. – Черкасы, 2000. – 395 с.
  2. Суховірський Б.І. Звіт з науково-дослідної роботи на тему: «Регіональна автоматизована система ситуаційного управління інноваційними процессами РЕГІОН-інвест» /
    Б.І. Суховірський, В.О. Гусев, Н.В. Глоба, В.В. Шедін. -   Чернігів, 1996. – 69с.
  3. Маслов В.П. Інформаційні системи і технології в економіці: Навчальний посібник / В.П. Маслов. – Київ: «Слово», 2006. – 264с.
  4. Тельнов Ю.Ф. Интеллектуальные информационные системы в экономике. Дополненное. / Ю.Ф. Тельнов– М.: СИНТЕГ, 1999. – 216с.
  5. Сахно Є.Ю. Створення бази даних для розробки проектів / Є.Ю. Сахно, А.В. Ребенок, Ю.М. Янченко // Актуальні проблеми економіки, 2005. – № 4. – С. 135-142.