СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РЕІНЖИНІРИНГУ ЕНЕРГОМІСТКИХ ГАЛУЗЕЙ

Заголовок (російською): 
Стратегия управления проектами реинжиниринга энергоемких отраслей
Заголовок (англійською): 
Strategy of management the projects of reengineering emerge industries
Автор(и): 
С.В.Цюцюра., М.І.Цюцюра., О.В.Криворучко
Ключові слова (укр): 
автоматизація процесів управління, проекти реінжинірингу
Анотація (укр): 
У статті розглянуто класифікацію проектів впровадження інформаційних технологій і застосування методологій управління проектами до проектів реінжинірингу.
Анотація (рус): 
Статья посвящена вопросам классификации проектов внедрения информационных технологий и использования методологий управления проектами к проектам реинжиниринга.
Анотація (англ): 
The article is devoted the questions of classification of projects of introduction of information technologies and use of methodologies of management projects to the projects of reinzhiniringa.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 2, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Июль 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології в енергетиці
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Київський національний торговельно-економічний університет, Київ
Литература: 
 1. Вільям Р. Керівництво з основ проектного менеджменту. /Р. Вільям, Дункан Пенсільванія: Інститут Проектного Менеджменту США (РМІ), 1999. – 97 с.
 2. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент. / В.Д.Маркова,  С.А. Кузнецова М.. ИНФРА – М, Сибирское соглашение, 2000. - 287 с.
 3. Томсон А. А. мл., Стратегический менеджмент. / А.А. Томсон мл., А. Д ж. Стрикленд . - М.; ИНФРА - М, 2000. - 411 с.
 4. Ансофф И. Стратегическое управление. /
  И. Ансофф.
  Экономика, 1989. – 520 с.
 5. Мескон М. X. Основы менеджмента. /
  М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф.М. Хедоури:
  Дело, 1992. -326с.
 6. Розова Н.К. Управление качеством /Н.К. Розова Пб.: Питер, 2003. – 224 с.
 7. Мазур И.И. Управление качеством. /И.И. Мазур,
  В.Д. Шапиро.: Высш. шк., 2003. – 334 с.
 8. Цюцюра С.В., Декомпозиція загальної задачі управління технологічними комплексами цукрового виробтицтва з метою координації підсистем // Автоматизація виробничих процесів. /

С.В.Цюцюра, В.Д.Цюцюра, О.В.Криворучко.:2003. –
№ 2 (17). – С. 52-58.