ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Заголовок (російською): 
Информационная база системы энергетического менеджмента промышленного предприятия
Заголовок (англійською): 
Information base of energy management system of industrial enterprise
Автор(и): 
С.В. Цюцюра., В.О. Аніщенко., Н.В. Ткаленко
Ключові слова (укр): 
енергетичний менеджмент, енергозбереження, енергоефективність, енергетична політика, інформаційна база
Анотація (укр): 
Статтю присвячено питанням енергетичного менеджменту промислових підприємств. Розглянуто інформаційну базу системи енергетичного менеджменту підприємства.
Анотація (рус): 
Статья посвящена вопросам энергетического менеджмента промышленного предприятия. Рассмотрена информационная база ситемы энергетического менеджмента предприятия.
Анотація (англ): 
The article is devoted to the problems of energy management of industrial enterprise. The information base of energy management system of enterprise was considered.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 2, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Июль 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології в енергетиці
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Приватний вищий навчальний заклад – Європейський університет, Чернігів; Чернігівський державний інститут економіки і управління, Чернігів
Литература: 

1. ДСТУ 4472-2005 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги. /
В.П. Розен, І.О. Соколовська, О.І. Соловей, І.В. Стоянова, А.В.Чернявський – К.: Держспоживстандарт України, 2005.

2. М0013184.0.33-04 Типова методика енергетичних обстежень промислових підприємств. / В. Розен,
О. Соловей, А. Чернявський, Ю. Шульга. - К.: Держкоменергозбереження України, 2004. -70 с.

3. Стогній Б.С. Стратегія енергозбереження в Україні аналітично-довідкові матеріали / Б.С. Стогній, М.М. Кулик, В.А. Жовтнянский  К.: академперіодика Київ-2006. - том 2.- 245с.

4. Енергетичний аудит: навч. посібник / О.І. Соловей, В.П. Розен, Ю.Г. Лега та інші. – Черкаси: ЧДТУ, 2005. – 299 с.