УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

Заголовок (російською): 
Управление программой инновационного развития системы государственных финансов
Заголовок (англійською): 
Management by the program of innovative development of the system of state finances
Автор(и): 
С.Д.Бушуев., Р.Ф.Ярошенко
Ключові слова (укр): 
управління проектами, система знань Р2М, технологія Кайзен, додана цінність
Анотація (укр): 
Досліджено застосування інтеграції системи знань Р2М та технології постійних покращень Кайзен в управлінні  програмою розвитку на прикладі державних фінансів.
Анотація (рус): 
Исследовано применение системы знаний Р2М и технологи постоянных улучшений Кайзен а управлении программами развития на примере системы государственных финансов.
Анотація (англ): 
Application of the system of knowledge of Р2М and technologists of permanent improvements of Кайзен is investigational and management by the programs of development on the example of the system of state finances.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 3, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Ноябрь 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Керівництво з управління інноваційними проектами і програмами організацій/ Під ред.
     Ярошенко Ф.О.  - К: Новий друк, 2010, - 160с.
  2. Управління державним бюджетом України. підручник /Під ред. Азарова М.Я.  - К: Новий друк, 2010, - 816с.
  3. Науково-практичний коментар до бюджетного кодексу України /Під ред. Ярошенко Ф.О. – К: Зовнішня торгівля, 2010, – 592с.
  4. Науково-практичний коментар до податкового кодексу України, /Під ред. Азарова М.Я. - /К: Міністерство фінансів України, 2010. Т.1 – 448 с., Т.2 – 768 с., Т.3 – 516 с.
  5. Кайдзен: Ключ к успеху японских компаний - М. Имаи; Пер с англ. -  М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.-276 с.