ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ НА РІВНІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Заголовок (російською): 
Особенности использования программно-целевого метода на уровне местных бюджетов
Заголовок (англійською): 
Features of the use of programmatic-having a special purpose method at the level of local budgets
Автор(и): 
О.В.Криворучко., Д.А.Харитонов., М.І.Цюцюра
Ключові слова (укр): 
програмно-цільовий метод, ефективний бюджетний процес управління бюджетними проектами
Анотація (укр): 
Розглянуто програмно-цільовий метод як інструмент, який забезпечує планування та виконання бюджету на середньо-термінову перспективу. Інформація про застосування програмно-цільового методу в різних країнах та особливості програмно-цільового і постатейного методів бюджетування в Україні. Розглянуто головні переваги програмно-цільового методу бюджетування.
Анотація (рус): 
Рассмотрен программно-целевой метод как инструмент, который обеспечивает планирование и выполнение бюджета на кратковременную перспективу. Информация о применении программно-целевого метода в разных странах и особенности программно-целевого и постатейного методов бюджетирования в Украине. Рассмотренны главные преимущества программно-целевого метода бюджетирования.
Анотація (англ): 
A programmatic-having a special purpose method is considered in the article, as instrument which provides planning and implementation of budget on a brief prospect. Information about application of programmatic-having a special purpose method in different countries and feature of programmatic-having a special purpose in Ukraine.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 3, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Ноябрь 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Київський національний торговельно-економічний університет, Київ
Литература: 
 1. Бюджетний кодекс України.
 2. Розпорядження КМУ від 14.09.2002р. №538р Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі».
 3. Постанова КМУ від 28.02.2002р. №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».
 4. Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.2001р. №604 «Про бюджетну класифікацію та її запровадження»;.
 5. Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. №1098 «Про паспорти бюджетних програм».
 6. Наказ Міністерства фінансів України від 08.08.2002р. №621 “Про запровадження результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм”.
 7. Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001р. №574 “Про затвердження Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі. (Зареєстровано в Міністерстві юстиції від 03.01.2002 № 3/6291).
 8. Вільям Р. Дункан Керівництво з основ проектного менеджменту. Пенсільванія: Інститут Проектного Менеджменту США (РМІ), 1999. - 97с.
 9. Томсон А. А. мл.,Стрикленд А. Дж. Стратегический  менеджмент. - М.; ИНФРА - М,
  2000. - 411 с.
 10. Ансофф И. Стратегическое управление. - М.; Економика, 1989. - 520с.
 11. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1992. - 326 с.