ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЗАДАЧАМИ  МІСТОБУДУВАННЯ      

Заголовок (російською): 
Информационная технология управления задачами градостроения
Заголовок (англійською): 
Information technology of management by the tasks of town-planning
Автор(и): 
Г.А.Гайна 
Ключові слова (укр): 
містобудування, інформаційна технологія, онтологія, когнітивне моделювання, аналітичні моделі, штучний інтелект
Анотація (укр): 
Розглянуто підхід щодо створення  інформаційної технології управління процесами у  містобудуванні. Проведено аналіз підсистем містобудування, визначено головні об’єкти житлової сфери, проведено класифікацію за  методами управління та інформаційними технологіями запропоновано підходи щодо застосування  інформаційних технологій для розвязання окремих задач містобудування.
Анотація (рус): 
Рассмотрен подход относительно создания информационной технологии управления процессами в градостроении. Проведен анализ подсистем градостроения, определены главные объекты жилищной сферы, проведена классификация по методам управления и информационным технологиям, предложенны подходы по применению информационных технологий для решения отдельных задач градостроения.
Анотація (англ): 
Approach in relation to creation of information technology of management is considered by processes in a town-planning. The analysis of subsystems of town-planning is conducted, the main objects of housing sphere, conducted classification, are certain on the methods of management and information technologies, offered approach on application of information technologies for the decision of separate tasks of town-planning.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 3, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Ноябрь 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. ДБН Б.1.1-4-2002. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования. Госстрой Украины. – Киев, 2002.
  2. Сингаївська О.І. Явища і об’єкти предметної області містобудівної діяльності// Містобудування та територіальне планування. – Вип.. 32. – К.: КНУБА, 2009. – С. 22-37.
  3. Гайна Г.А. Концепція багатомодельного підходу до розробки інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень у містобудівництві// Управління розвитком складних систем. – Вип.. 1. – К.: КНУБА, 2009. –С. 28-34
  4. Васильев В.И., Ильясов Б.Г. Интеллектуальные системы управления. Теория и практика. – М.: Радиотехника, 2009. – 392 с.
  5. Дроздова И.В. Управление инвестиционной деятльностью при реконструкции жилой настройки мегаполіса. – СПб.: Изд-во СПбГАСУ, 2008. – 120 с.