АНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯННЯ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИХ САПР

Заголовок (російською): 
Анализ и сравнение основных составляющих архитектурно-строительных САПР
Заголовок (англійською): 
Analysis and comparison of the basic components of architecture and engineering construction CAD
Автор(и): 
Є.В.Бородавка
Ключові слова (укр): 
архітектурно-будівельні САПР, AEC CAD, PLM, CAx-засіб, класична трирівнева архітектура, ArchiCAD, AutoCAD, AllPlan
Анотація (укр): 
Розглянуто структуру засобів САПР, що використовуються в процесі автоматизованого проектування будівельних об'єктів. Виокремлено основні складові цих засобів та досліджено їх взаємодію. Проведено аналіз та порівняння найбільш розповсюджених архітектурно-будівельних САПР та їх компонентів. Побудовано узагальнені моделі AEC CAD - засобів та засобів підтримки життєвого циклубудівельних об'єктів.
Анотація (рус): 
Рассмотрены основные составляющие архитектурно-строительных САПР, проведено их сравнение и анализ. На основе проведенного исследования предложена модель универсального средства для поддержания жизненного цикла строительного объекта.
Анотація (англ): 
We consider, analyze and compare the basic components of architecture and engineering construction CAD. Based on the research data we proposed model of universal means for support lifecycle management of construction object.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 3, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Ноябрь 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології проектування
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1. Бородавка Є.В. Цифрова модель об'єкта як засіб інтеграції архітектурно-будівельних програмних комплексів // Східноєвропейський журнал передових технологій, –№2/2(20), 2006. –  С. 1-4.

2. Бородавка Є.В. Моделі та засоби інформаційної інтеграції систем проектування будівель і споруд // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, – №6(136, – 2009, – С.255-259

3. Городецький О.С. Засоби підтримки процесу проектування будівель і споруд з використанням уніфікованої цифрової моделі об'єкта / О.С. Городецький, Є.В. Бородавка // Будівництво України. – 2007. – №4. –
С. 36-39.

4. Демченко В.В. Формальний опис і практичне використання уніфікованої цифрової моделі об'єкта будівництва / В.В. Демченко, Є.В. Бородавка // Східноєвропейський журнал передових технологій, – №2/2(26),  – 2007  –С. 64-69.