ІНТЕГРОВАНЕ ТЕХНОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ПРОМІЖНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Заголовок (російською): 
Интегрированная технологическая среда системы тестирования для промежуточного и итогового контроля знаний
Заголовок (англійською): 
The Integrated technological environment of the testing system for intermediate and final control of knowledge
Автор(и): 
Ю.М.Тесля., С.В.Білощицька., Д.М. Безмогоричний., В.Ю.Синиця
Ключові слова (укр): 
система тестування, технологічне середовище, інтеграція інформаційних технологій, матрична інформаційна технологія
Анотація (укр): 
Визначено проблему створення інтегрованого технологічного середовища системи  тестування, яка міститиме не тільки засоби тестування студентів, але й засоби ідентифікації і верифікації осіб, що працюють в спеціалізованих комп’ютерних класах тестування. Наведено матричну структуру такого середовища.
Анотація (рус): 
Выделена проблема создания интегрированной технологической среды системы тестирования, которая будет содержать не только средства тестирования студентов, но и средства подготовки тестовых заданий, идентификации и верификации лиц, что проходят тестирование, и использования результатов тестирования. Приведена матричная структура такой среды.
Анотація (англ): 
The problem of creation of the integrated technological environment of the testing system, which will contain not only facilities of testing of students, but also facilities of preparation of test tasks, authentication and verification of persons, is distinguished, that is passed by testing and drawings on testing. results an array pattern over of such environment is Brought.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 3, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Ноябрь 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформатизація вищої освіти
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
  1. Катаева Є.Ю. Модель інформаційної взаємодії в орієнтованих на управління учбовим процесом системах контролю знань і навчання /Є.Ю.Катаева// Радіоелектроніка та інформатика. – 2003. – № 1 – С. 134–137.
  2. Колуд К. Багатобальне оцінювання завдань в автоматизованій системі тестування знань зі зворотним зв’язком /К.Колуд// Інформаційні технології і системи. – 2004. – №1.– С. 71–76.
  3. Ситников Д.Э. Логический подход к оцениванию знаний по R–балльной системе /Д.Э.Ситников, В.М.Демина// Вести. Харьк. гос. политехн, ун–та. Сер. Систем, анализ, управление и информ. технологии.– X., 2000. – Вып. 125.– С. 41–45.
  4. Коджа Т.И. Определение необходимых и достаточных условий объективности оценки результатов тестирования /Т.И.Коджа, В.Д.Гогунский// Тр. Одес. политехи, ун–та. – Одесса, 2002. – Спецвыпуск. – С. 87 – 88.
  5. Петрусинский В.В. Акмеологические основы построения автоматизированных систем интенсивного обучения (суггестокибернетический метод) /В.В.Петрусинский// Образовательные технологии.–  2004. – №2. – С. 59–82.
  6. Ситников Д.Э. Оценка эффективности автоматизированной контролирующей системы /Д.Э.Ситников, В.М.Дёмина// АСУ и приборы автоматики. –X., 2001,–Вып. 115.– С. 76–81.
  7. Мисник Л.Д. Критерії і структура управління навчальними та тестовими технологіями в вищих навчальних закладах України. /Л.Д.Мисник// Харків: Східно-Європейський журнал передових технологій, №4(34) – 2008. – С. 29-32.
  8. Анисимов А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle. Учебное пособие. 2-е узд. испр. и дополн /А.М.Анисимов// Харьков. ХНАГХ. 2009, 292с.
  9. Тесля Ю.Н. Система задач и структура матричной информационной технологии управления высшим учебным заведеним /Ю.Н.Тесля, И.И. Оберемок// Вісник ЧІТІ, 1999. - №2.- С. 8-12.