МЕТОД ПОРТФЕЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ТОРГОВИХ МЕРЕЖ

Заголовок (російською): 
Метод портфельного управления для проектов развития торгових сетей
Заголовок (англійською): 
Portfolio managing method for trading networks development projects
Автор(и): 
Н.С.Бушуєва., М.І.Гиба
Ключові слова (укр): 
портфельне управління, торгові мережі
Анотація (укр): 
Здійснено характеристику особливостей портфеля проектів розвитку торгових мереж. Запропоновано новий підхід в управлінні розвитком торгових мереж. Розроблено метод формування портфеля проектів розвитку торгових мереж.
Анотація (рус): 
Осуществлена характеристика особенностей портфеля проектов развития торговых сетей. Предложен новый подход в управлении развитием торговых сетей. Разработан метод формирования портфеля проектов развития торговых сетей.
Анотація (англ): 
Characteristics of peculiarities of trading networks development project portfolio has been conducted. New approach to management of trading networks development has been offered. Method of forming of trading networks development project portfolio has been elaborated.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 3, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Ноябрь 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Технології управління розвитком
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Кавун О.О. Методичні підходи до розробки стратегії формування корпоративних торгових мереж // Збірник НДЕІ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції “Формування ринкових відносин в Україні”.- № 11, 2005,С. 62–68 .
  2. Пікуш Т.А. Організаційно-економічна сутність торговельних мереж // Актуальні проблеми економіки: теорія і практика. – К.: Європ. ун-т, 2005. – Вип. 1. –
     С. 243-246.
  3. Тимофєєва О.В. Маркетинговий підхід в управлінні розвитком продовольчої торгової мережі // Вісник Харківського національного університету,– № 802, 2008, С.86-91.
  4. Марченко О. Роздрібна торгова мережа великих міст: стан і основні тенденції розвитку // Економіка. – 2003. – №4. – С.145-147.
  5. Бушуєва Н.С. Модели и методы проактивного управления программами организационного развития: монография. – К. : Наук. світ, 2007. – 199 с. – Библиогр.: С. 186-199.
  6. Петренко В.Л., Денисов В.Н. Концепция и моделирование адаптивной системы управления проектами. – Донецк: ИЭП НАНУ, 1997. – 32 С.
  7. Бушуєв С.Д., Гиба М.І. Часова оптимізація портфеля реальних інвестиційних проектів //Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр.-Луганськ: вид-во СНУ ім..В.Даля, - № 2(22),2007, С.36-47.