ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ ТЕОРІЇ НЕСИЛОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМ ПІДГОТОВКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

Заголовок (російською): 
Применение математического аппарата теории несилового взаимодействия к построению систем подготовки принятия решений в управлении проектами
Заголовок (англійською): 
Is there application of mathematical vehicle of theory of unpower co-operation to the construction of the systems of preparation of making decision in the management of projects
Автор(и): 
С.В.Білощицька., М.М.Олексієнко., О.М.Курілко., Ю.О.Остапчук
Ключові слова (укр): 
система підготовки прийняття рішень, теорія несилової взаємодії, інформаційна технологія
Анотація (укр): 
Розглянуто проблему створення на базі математичного апарату теорії несилової взаємодії моделі та методу прийняття рішень, які можна було б використати для розробки економічно вигідних СППР в управлінні проектами.
Анотація (рус): 
Рассмотрена проблема создания на базе математического аппарата теории несилового взаимодействия модели и метода принятия решений, которые можно было бы использовать для разработки экономически выгодных СППР в управлении проектами.
Анотація (англ): 
Considered problem of creation on the base of mathematical vehicle of theory of non-power co-operation of model and method of making decision, which can it would be used for development economic advantageous SPPR in a management projects.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 4, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Декабрь 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького, Черкаси
Литература: 
  1. Бушуева Н.С  Модели и методы проактивного управления программами организационного развития: Монография. – К.: Наук. світ, 2007. - 200 с.
  2. Поспелов Г. С. Искусственный интеллект — основа новой информационной технологии. — М.: Наука, 1988. — 280 с.
  3. Ситник В.Ф. Cистеми підтримки прийняття рішень/В.Ф.Ситник/. Навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2004.-685 с.
  4. Салапатов В.І. Cистеми підтримки прийняття рішень// В.І. Салапатов, О.О.Щербіна// Навчальний посібник. - Черкаси: Вид.ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2009,  -210 с.
  5. Шапот М. Интеллектуальный анализ данных в системах поддержки принятия решений.  Открытые системы, 1998, N1, с. 30=35.
  6. Корнеев В. В. и др. Базы данных. Интеллектуальная обработка информации.—М.: Нолидж, 2000. — 352 с.
  7. Ситник В. Ф. Засоби дейтамайнінгу для аналізу бізнесових рішень // Науково-технічна інформація, 2002. — № 3, С. 60—64.
  8. Тесля Ю.Н. Введение в информатику природы/Юрий Тесля//.К.: Маклаут, 2010.- 255 с.