ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ МІСТА

Заголовок (російською): 
Процессы управления жилищным фондом города
Заголовок (англійською): 
Management Processes by the housing fund of city
Автор(и): 
Г.А.Гайна 
Ключові слова (укр): 
місто, житлова сфера, бізнес-процес, управління
Анотація (укр): 
Проведено системний аналіз проблем і характеристик управління житловим фондом за сучасних умов господарювання. Запропоновано підхід до формування і аналізу цілей. Визначено головні бізнес-процеси управління, показано їх взаємозв’язок між собою та їх місце в системі управління.
Анотація (рус): 
Проведен системный анализ проблем и характеристик управления жилищным фондом при современных условиях ведения хозяйства. Предложен подход до формирования и анализа целей. Определены главные бизнес-процессы управления, показана их взаимосвязь между собой и их место в системе управления.
Анотація (англ): 
The analysis of the systems of problems and management descriptions is conducted by a housing fund at the modern terms of menage. Offered approach to forming and analysis of aims. The main business processes of management are certain, their intercommunication inter se and their place are shown in control system.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 4, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Декабрь 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
  1. http://www.budpalata.com.ua/
  2. Бирюков А.П.  Ключевые характеристики проектного управления жилищным фондом. – //Вестник университета (ГУУ) № 10(36) – М.: ГУУ. 2007. 15-26 с.
  3. Привезенцев М.В.  Организационный механизм деятельности холдинговой компании: управление строительными проектами. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. – 167 с.
  4. Манцевич Ю.М.  Житло: проблеми та перспективи. – К.:Профі, 2004. – 360 с.