МОДЕЛЬ РОЗШИРЮВАНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ БУДІВЕЛЬНОГО ОБ'ЄКТА

Заголовок (російською): 
Модель расширяемой системы автоматизации жизненного цикла строительного объекта
Заголовок (англійською): 
Model of extensible computer aided system for construction object lifecycle
Автор(и): 
Є.В.Бородавка
Ключові слова (укр): 
життєвий цикл будівельного об'єкта, CAx-засіб, універсальна розширювана система автоматизації, структура даних
Анотація (укр): 
Розглянуто проблеми створення універсальної розширюваної системи автоматизації всіх етапів життєвого циклу будівельного об'єкта. Проаналізовано основні підходи до вирішення даної проблеми та визначено їх переваги і недоліки. Запропоновано альтернативний підхід до створення розширюваної системи автоматизації життєвого циклу будівельного об'єкта та запропоновано модель такої системи.
Анотація (рус): 
Рассматриваются проблемы создания расширяемых систем автоматизации этапов жизненного цикла строительных объектов. Предлагается методология создания такой системы и ее модель.
Анотація (англ): 
We consider the problems of creation extensible computer aided systems for construction object lifecycle stages. We suggest methodology for create this system and model of this system.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 4, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Декабрь 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології проектування
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1. Бородавка Є.В. Моделі та засоби інформаційної інтеграції систем проектування будівель і споруд // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009. – №6(136). – С. 255-259.

2. Y.V. Borodavka, S.L. Pechenov. Product lifecycle management in construction // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2010. – №6/3(48). – С. 31-34.