Формування послідовностей поточних і майбутніх подій при моделюванні САПР ГСРП

Заголовок (російською): 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ТЕКУЩИХ И БУДУЩИХ СОБЫТИЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ В САПР ГСРП
Заголовок (англійською): 
Forming of sequences of fluid and future events at a design in CADD HRSD
Автор(и): 
Д.О. Горда
Ключові слова (рус): 
модель, состояние, процесс, идентификация
Анотація (укр): 
Досліджено завдання формування ланцюжків послідовностей поточних і майбутніх станів у процесі моделювання поведінки гідравлічного слідкуючого рульового приводу (ГСРП).
Анотація (рус): 
Исследована задача формирования цепочек последовательностей текущих и бедующих состояний в процессе моделирования поведения гидравлического следящего рулевого привода (ГСРП).
Анотація (англ): 
Investigation the task fjr forming chainlets of sequences of the current and future statuses in the process of design behavior of hydraulic tracker steering drive (HRSD).
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 4, 2010
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Декабрь 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології проектування
Університет автора: 
Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев
Литература: 

1.Пелевін Л.Є., Горда О.В., Горда Д.О. Дослідження математичної моделі гідромеханічного слідкуючого приводу // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. К.: КНУБА, 2004 Вип. 63 С.35 – 42.

2.Цюцюра С.В., Горда Д.О. Структури даних імітаційної моделі перехідних процесів гідроприводу // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. К.: КНУБА, Вип. 69  2007 С.75 – 81.