МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІНТЕГРОВАНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

Заголовок (російською): 
Математическая модель интегрированной технологической среды управления высшими учебными заведениями
Заголовок (англійською): 
Mathematical model of the integrated technological environment of management by higher educational establishments
Автор(и): 
Ю.М.Тесля., А.О.Білощицький., Є.Ю.Катаєва., І.В.Меркушева
Ключові слова (укр): 
Управління ВНЗ, управління проектами ВНЗ, інформаційна технологія, інтегроване технологічне середовище
Анотація (укр): 
Розроблено математичну модель інтеграції засобів інформаційних технологій управління ВНЗ та управління проектами ВНЗ в єдине інтегроване технологічне середовище. Виконано оптимізацію наповнення та процесів обробки інформації в інтегрованому технологічному середовищі.
Анотація (рус): 
Разработана математическая модель интеграции средств информационных технологий управления ВУЗОМ и управления проектами ВУЗА в единственное интегрирована технологическая среда. Выполнена оптимизация наполнения и процессов обработки информации в интегрированной технологической среде.
Анотація (англ): 
The mathematical model of integration of facilities of information technologies of management is worked out by INSTITUTE of higher and managements a technological environment is computer-integrated in only the projects of INSTITUTE of higher. Optimization of filling and processes of treatment of information is executed in the integrated technological environment.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 4, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Декабрь 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформатизація вищої освіти
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Черкаський державний технологічний університет, Черкаси
Литература: 
  1. Бушуева Н.С  Модели и методы проактивного управления программами организационного развития: Монография. – К.: Наук. світ, 2007. - 200 с.
  2. Биков В.Ю. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія / В.Ю. Биков, Гриценчук О.О., Жук Ю.І. та ін.// – К.: Атака, 2005. – 252 с.
  3. Тесля Ю.Н. Система задач и структура матричной информационной технологии управления высшим учебным заведением/ Ю.Н.Тесля, И.И. Оберемок//Вісник ЧІТІ, 1999. - №2.- С. 8-12.
  4. Катаева Є.Ю. Модель інформаційної взаємодії в орієнтованих на управління учбовим процесом системах контролю знань і навчання/Є.Ю.Катаева// Радіоелектроніка та інформатика. – 2003. – № 1 – С. 134–137.
  5. Мисник Л.Д. Критерії і структура управління навчальними та тестовими технологіями в вищих навчальних закладах України. /Л.Д.Мисник// Харків: Східно-Європейський журнал передових технологій, №4(34) – 2008. – С. 29-32.
  6. Поліщук В.Т. Дослідження нормативів та управління розрахунками навчального навантаження у вищому закладі освіти / В. Поліщук, Ю. Тесля, Ю. Триус, К. Левківський // Вища шк. — 2006. — N 1. — С. 35-52.