ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ АПК

Заголовок (російською): 
Интеграционные процессы управления проектами АПК
Заголовок (англійською): 
The Integration processes of ACC projects management
Автор(и): 
М.С.Дорош., І.В.Калінько., Д.М.Ітченко
Ключові слова (укр): 
інтеграція, агропромисловий комплекс, управління проектами та програмами,  дослідження операцій
Анотація (укр): 
Досліджено зміст поняття ”інтеграція” в контексті управління проектами, сформульовано один з аспектів інтеграції системи оперативного управління проектами при реалізації регіональної програми ”Комплексна біологізація захисту рослин 2008-2012” в Чернігівській області. Подано схему взаємозв’язку елементів інтеграційного процесу при реалізації програми. За допомогою методів дослідження операцій вирішено завдання розподілу ресурсів в інтегрованій системі управління проектами, а також запропоновані рекомендації щодо першочерговості їх виконання.
Анотація (рус): 
Рассмотрены основные аспекты интеграционных процессов управления проектами АПК.
Анотація (англ): 
The basic aspects of integration processes of ACC projects management are examined.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 4, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Декабрь 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології в енергетиці
Університет автора: 
Чернігівський державний інститут економіки і управління, Чернігів
Литература: 

1. Вевтиель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология / Е.С. Вевтиель. М.: Высш. шк. 2001.- 208 с.

2. Волкова В.П., Денисов А.Л. Основы теории систем и системного анализа / В.П. Волкова,

А.Л. Денисов: Учебник для студентов вузов. спб.: Изд-во СПбГТУ, 2001. - 512с.

3. Суслов А.Н. Внедрение CALS-технологий в судостроении / Компьютерные технологии сопровождения и поддержки наукоемкой продукции на всех этапах жизненного цикла: материалы III междунар. научно-техн. конференции. - М. 2001.

4. Леоненков А.В. Самоучитель СМП /

 А.В. Леоненков. - СПб.: БХВ-Петергбург, 2001. - 304 с.

5. Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1986. – С. 495.

6. Словарь иностранных слов / под. ред.

И.В. Локшина и проф. Ф.Н. Петрова. – М.: Гос. Изд-во иностранных и национальных словарей, 1954. – С. 276.

7. Современный словарь иностанных слов – М.: Русский язык, 1993. – С. 240.

8. Управление организацией: Энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2001. –С. 588.

9. Стерлигова А.Н. Анализ значения термина ”интеграция” в контексте управления организацией / А.Н. Стерлигова // Логистика и управление цепями поставок. - 2005. -  № 6. -  C. 70—79.

10. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт / А.С. Товб, Г.Л. Ципес.  – М.: ЗАО ”Олимп-Бизнес”, 2003. – 240 с.

11. Дункан Вільям Р. Керівництво з основ проектного менеджменту /  За ред. С.Д. Бушуєва. – 2-ге вид, перероб. – К.: Інститут менеджменту і бізнесу, 2000. –197 с.

12. Регіональна Програма ”Комплексна біологізація захисту рослин-2008-2012” в Чернігівській області.

13. Катренко А.В. Дослідження операцій / За наук. ред. В.В. Песічника. - 2-е вид., випр.  та доп. - Львів: Магнолія, 2007. - 480с.