Перспективи використання методів вейвлет-перетворень для прогнозування технічного стану Internet-серверів

Заголовок (російською): 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ INTERNET-СЕРВЕРОВ
Заголовок (англійською): 
Prospects use the methods to theories wavelet-transformations for forecasting of the technical condition Internet-server
Автор(и): 
Л.А.Терейковская
Ключові слова (рус): 
Internet-сервер, техническое состояние, параметры работоспособности, вейвлет-преобразования
Анотація (укр): 
Розглянуто проблему прогнозування технічного стану Internet-серверів. Вказано недоліки існуючих методів її вирішення. Окреслено перспективи використання методів теорії вейвлет-перетворень для прогнозування параметрів, які визначають технічний стан Internet-серверів.
Анотація (рус): 
Рассмотрена проблема прогнозирования технического состояния Internet-серверов. Указаны недостатки существующих методов ее решения. Очерчены перспективы использования методов теории вейвлет-преобразований для прогнозирования параметров, определяющих техническое состояние Internet-серверов.
Анотація (англ): 
The Considered problem of the forecasting of the technical condition Internet-server. The Specified defect existing methods of its decision. Outlined prospects of the use the methods to theories wavelet-transformations for forecasting parameter, defining technical condition Internet-server.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 4, 2010
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Декабрь 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Технології управління розвитком
Університет автора: 
Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев
Литература: 

1. Астафьева Н.М. Вейвлет-анализ: Основы теории и примеры применения /  Н.М. Астафьева // Успехи физических наук. – 1996. – т.166, № 11 – С. 1145–1170.

2. Довлад О. А. Дослідження та розробка моделі процесу атаки та трафіку локальної мережі / О. А. Довлад  // Захист інформації. – 2009. - № 1 – С. 83-86.

3. Менаске Д. Производительность Web-служб. Анализ, оценка и планирование / Менаске Д., Виргилио А. ; пер. с англ. - СПб. : ДиаСофтЮп", 2003. - 480 с.

4. Дьяконов В.П. Вейвлеты. От теории к практике./ В.П. Дьяконов. – М.: СОЛОН-Р, 2002.- 448 с.

5. Терейковський І. А. Концепція визначення оптимального режиму контролю захищеності програмного забезпечення комп’ютерних систем /          І. А. Терейковський // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення

системи захисту інформації в Україні - 2006. - Випуск 1(12). - С. 88-96.