МАШИННА ТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Заголовок (англійською): 
MODELS AND METHODS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR CREATING A COMPUTER CREATIVITY PRODUCT
Автор(и): 
Tsiutsiura Mykola
Yerukaiev Andrii
Prystailo Mykola
Kuleba Mykola
Ключові слова (укр): 
штучний інтелект; машинна творчість; евристичне програмування; семантична мережа; фрейм
Ключові слова (англ): 
artificial intelligence; machine creativity; heuristic programming; semantic network; frame
Анотація (укр): 
На сьогодні інформаційні технології застосовуються в усіх сферах людської діяльності. Це дає змогу значно спростити процеси, що вимагають виконання рутинних, фізичних, обчислювальних задач у повсякденному житті людей та у їхній виробничій діяльності. Моделі і методи, що складають основу інформаційних технологій, відчувають на собі вплив постійного вдосконалення, що дає все більше нових можливостей для застосовування їх на практиці. Особливо це стосується штучного інтелекту, адже кожна людина користується в побуті такими необхідними помічниками, як великі електроприлади, що мають в собі інтелектуальну складову (холодильники, пральні машини тощо). Проте на цьому еволюція штучного інтелекту не зупиняється, тож треба згадати про таку важливу сферу життя людини, як відпочинок. Як такий вид проведення часу розуміється його класичний прояв: без використання дорогих ігрових гаджетів, перегляду різноманітних телевізійних програм, інтернету, без виконання спортивних тренувань вдома чи на свіжому повітрі. Йдеться про інтелектуальний відпочинок, основою якого є звичайна улюблена художня книжка, яка читається під звуки приємної мелодії з переглядом красивих ілюстрацій. Отже, вже деякий час в наукових колах йде розмова про застосування моделей і методів для створення творчого продукту, як-от написаний вірш, художній прозовий твір, намальована картина тощо. Тобто виконання тих задач, які традиційно приписуються тільки геніям, митцям за всю історію людського існування. У статті пропонується розглянути напрями, за якими зараз відбуваються дослідження щодо створення творчого продукту комп'ютерами (машинами) при використанні методів штучного інтелекту. Також стисло описано підходи найбільш передових ідей для реалізації творчого потенціалу комп'ютерів-машин.
Анотація (англ): 
Today, information technology is used in all spheres of human activity, it can greatly simplify the processes that require routine, physical, computational tasks in people’s everyday life and in their production activities. Models and methods that form the basis of information technology impacted by continuous improvement, and this gives more and more new opportunities where they could be applied in practice. Particularly in such areas as artificial intelligence, because each person, for example, uses such indisputable and simply necessary assistants as large electrical appliances that have an intellectual component (refrigerators, washing machines, etc.). And the evolution of artificial intelligence does not stop there, and here we must mention such an important area of human life as recreation. This type of pastime means its classic manifestation, without the use of expensive gadgets, watching various programs on TV or the Internet and even not doing sports at home or outdoors. We mean an intellectual holiday, based on the usual favorite art book, which is read with the sounds of a pleasant melody, with beautiful illustrations, and now, by the way, for some time in scientific circles there is talk of using models and methods to create a creative product. by which is meant a written poem, a literary prose work, a painted picture, and so on. That is, the performance of those tasks that are traditionally attributed only to geniuses, artists throughout the history of human existence. In this article it is offered to consider directions in which researches in creation of a creative product by computers (machines) at use of methods of artificial intelligence take place today. Also briefly described approaches that describe the most advanced ideas for realizing the creative potential of computer machines.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 44, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 44, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 44, 2020
Мова статті: 
English
Формат документа: 
application/pdf
Дата публікації: 
02 Сентябрь 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv
Литература: 
 1. Tsiutsiura, Mykola, Yerukaiev, Andrii & Lyashchenko, Tamara, (2020). Balancing the educational space. Main elements of a comprehensive model for assessing the quality of education. Management of Development of Complex Systems, 43, 142–147, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2020.43.142-147.
 2. Tsiutsiura, Svitlana, Bebeshko, Bohdan & Khorolska, Karyna, (2020). VR-technology as a modern architecture tool. Management of Development of Complex Systems, 42, 69–74, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2020.42.69-74.
 3. Tsiutsiura, Mykola, Yerukaiev, Andrii, Hots, Vladyslav & Kostyshyna, Nataliia, (2019). Implementation of a genetic algorithm using product rules. Management of Development of Complex Systems, 39, 64–68. dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340653.
 4. Tsiutsiura, Mikola, & Yerukaiev, Andrii, (2018). Application of the genetic algorithm for the formation of the membership function of fuzzy sets. Management of Development of Complex Systems, 36, 71–75.
 5. Czukanova, N.I., Majkov, K.A., (2017). Technology for developing expert systems in the language Visual Progolog 7.5. Moscow: KURS, 256.
 6. Vasenina, V.A., (2009). The mathematical foundations of artificial intelligence: the theory of LP-structures for the construction and study of knowledge models of the productive type. Moscow: MCzNMO, 304.
 7. Ruchkin, V.N., Fulin, V.A., (2009). Universal artificial intelligence and expert systems. St. Petersburg: BKhV-Peterburg, 240.
 8. Nikolajchuk, O.A., Pavlov, A.I., & Yurin, A.Y., (2010). Component approach: production expertise system module. Software Products and Systems, 3, 41–44.
 9. Kyivska, Kateryna, Tsiutsiura, Svitlana & Kuleba, Mykola, (2020). Analysis of application of artificial intelligence in BIM-technology. Management of Development of Complex Systems, 43, 97–103, dx.doi.org\10.32347/2412- 9933.2020.43.97-103
 10. Mytsel, A., (2005). The use of fuzzy linguistic models in the development of a municipal development strategy. News of Tomsk Polytechnic University, 4(308), 177–182.
 11. Leonenkov, А., (2014). Fuzzy simulation in the environment MATLAB and fuzzyTECH. St. Petersburg, Russia: BKhV – Peterburh.
 12. Rutkovskaia, D., (2013). Neural networks, genetic algorithms and fuzzy systems. Moscow, Russia: Horiachaia lynyia – Telekom.
 13. Shtovba, S., (2007). Designing fuzzy systems by means MATLAB. Moscow, Russia: Horiachaia lynyia – Telekom.