Формування сценаріїв за портфелем проектів організації.

Заголовок (російською): 
ФОРМИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ ПО ПОРТФЕЛЮ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Заголовок (англійською): 
Forming of scenarios for a project portfolio of an organization.
Автор(и): 
А.С.Ванюшкин
Ключові слова (рус): 
портфель проектов, перепланирование, «если – то», сценарии, сроки, стоимость
Анотація (укр): 
Проведена розробка нової методики формування сценаріїв за портфелем проектів організації, яка спирається на концепцію «якщо – то», яка покликана допомогти у вирішенні проблеми перепланування при зміні вартості та терміну за проектами портфеля від запланованих, проведено розрахунки за розробленою методикою на практичному прикладі.
Анотація (рус): 
Приведена разработка новой методики формирования сценариев по портфелю проектов организации, опирающейся на концепцию «если – то»,  призванной помочь в решении проблемы перепланирования при изменении стоимости и сроков по проектам портфеля от запланированных. Проведены расчеты по разработанной методике на практическом примере.
Анотація (англ): 
There, in the article, the new method of forming of scenarios for a project portfolio of an organization is elaborated, it is based on a concept “if – then”, which aim is to help to decide the problem of re-planning in case of change of cost and terms of projects of a portfolio from original ones, also the calculations, based on the elaborated method, are made in frames of the practical example.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 7, 2011
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Ноябрь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Таврический национальный университет  им. В.И. Вернадского, Симферополь
Литература: 
  1. Бенко К. Управление портфелями проектов. [Пер. с англ.] / К. Бенко, Ф.У. Мак-Фарлан. –М.: Вильямс, 2007. –230 с.
  2. Матвеев А.А. Модели и методы управления портфелями проектов. // А.А. Матвеев, Д.А. Новиков,
    А.В. Цветков. –М., 2005. –206 с.
  3. Кендалл И. Современные методы управления портфелями проектов и офис управления проектами. Максимизация ROI. [Пер. с англ.] / И. Кендалл, К. Роллинз. –М., 2004. -430 с.
  4. Путеводитель в мир управления проектами. Комитет по стандартам PMI. [Пер. с англ.] –К., 2005. –190 с.
  5. Голдратт Э. Теория ограничений систем. [Пер. с англ.] / Э. Голдратт. –М., 2009. -286 с.