Проблеми формування стратегічного портфеля проектів

Заголовок (російською): 
Проблемы формирования стратегического портфеля проектов
Заголовок (англійською): 
Forming problems of the strategic project portfolio
Автор(и): 
В.М.Молоканова
Ключові слова (укр): 
управління портфелем, стратегічне планування, методи багатокритеріального аналізу
Анотація (укр): 
Розглянуто методи формування портфеля проектів відповідно до стратегії розвитку організації, запропоновано багатокритеріальні методи відбору проектів та програм до стратегічного портфеля організації.
Анотація (рус): 
Рассматрены методы формирования портфеля проектов в соответствии со стратегией развития организации, предложены методы многокритериального отбора проектов и программ в стратегический портфель организации.
Анотація (англ): 
The methods of the project portfolio forming are considered in accordance with development strategy of the organizations, offered methods of project and programs many criteria’s selection for organizations strategic portfolio.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 7, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Ноябрь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Литература: 
  1. Бушуев С. Д. Современные подходы к развитию методологий управления проектами. / С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. / під ред. В. А. Рача. – 2005.– № 1(13). – С. 5 – 19.
  2. Кендал И. Современные методы управления портфелями проектов и офис управления проектами. Максимизация ROI. /  И. Кендал, К. Роллинз; пер. с англ. – М. : ПМСОФТ, 2004. – 576 с.
  3. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBоK®) Четвертое издание. – 2008 – Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA.
  4. Руководство по управлению инновационными проектами и программами: т.1, версия 1.2 / пер. с англ. под ред. С. Д. Бушуєва. – К. : Наук. світ, 2009.– 173 с.
  5. Ципес Г. Л. Менеджмент проектов в практике современной компании / Г. Л. Ципес, А, С. Товб. – М. : Олимп-Бизнес, 2006. – 304 с.
  6. The Standard for Portfolio management / Project Management Institute, Inc. Four Campus Boulevard Newtown Square, Pennsylvania USA, 2008. 203 р.