ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЕВЕЛОПЕРСЬКОЇ КОМПАНІЇ

Заголовок (російською): 
Источники формирования информационной среды девелоперской компании
Заголовок (англійською): 
Sources of forming informative support for developer company
Автор(и): 
Ю.М.Тесля., В.В.Гоц., Х.М.Гоц
Ключові слова (укр): 
девелоперська компанія, інформаційне середовще,  управління девелоперськими проектами
Анотація (укр): 
Виділено джерела формування такого інформаційного середовища системи управління девелоперськими проектами, яке відповідатиме вимогам до вирішення всіх інженерних та розрахункових завдань в сфері фінансування, проектування та управління будівництвом.
Анотація (рус): 
Выделены источники формирования такой информационной среды системы управления девелоперскими проектами, которая будет отвечать требованиям к решению всех инженерных и расчетных задач в сфере финансирования, проектирования и управления строительством.
Анотація (англ): 
Distinguished sources of forming such informative support for management developer projects, what will respond the requirements of solution of all engineer and calculation tasks in the sphere of financing, planning and management construction.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 7, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Ноябрь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Гладкая Е.Н. Особенности девелоперских проектов как систем с нечетко зафиксированным результатом / Е.Н. Гладкая // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – №4. – С. 87-92.
  2. Лисицин А.Б. Математическая модель выбора  стратеги управления  девелоперскими проектами в условиях кризиса / А.Б. Лисицин, Ю.Н. Тесля // Вісник ЧДТУ. – 2008. - №3. – С. 12-17.
  3. Лисицин А.Б. Система задач управления девелоперскими проектами в условиях Украины / А.Б. Лисицин // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2009. – №2/2(38). – С. 10-14.
  4. Бушуев С.Д. Организационные формы
    управления девелоперскими проектами в динамическом окружении / С.Д. Бушуев, О.Мгбере  Чинви // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – №1(33). – С. 5-13.
  5. Бородавка Є.В. Цифрова модель об'єкта як засіб інтеграції архітектурно-будівельних програмних комплексів / Є.В.Бородавка //Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2006. – №2/2(20). – С. 1-4.
  6. Бородавка Є.В. Аналіз та порівняння основних складових архітектурно-будівельних САПР/ Є.В.Бородавка // Управління розвитком складних систем. – 2010. - №3  . – С. 71-74.
  7. Демченко В.В. Формальний опис і практичне використання уніфікованої цифрової моделі об'єкта будівництва / В.В. Демченко, Є.В. Бородавка // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2007. – №2/2(26). – 64-69.