Формалізація та аналіз впливів на прийняття рішення експертом при оцінці інвестицій в девелоперські проекти

Заголовок (російською): 
Формализация и анализ влияний на принятие решения экспертом при оценке инвестиций в девелоперские проекты
Заголовок (англійською): 
Formalization and analyze of the influences on the expert decision via evaluation of the investment in development projects
Автор(и): 
Ю.М.Тесля., П.В.Каюк., М.Л.Чернова
Ключові слова (укр): 
інвестиції, девелопмент, підтримка прийняття рішення
Анотація (укр): 
Виділено та формалізовано впливи на прийняття рішень експертами в галузі оцінювання інвестиційних пропозицій в девелопменті. Запропоновано декілька варіантів класифікацій впливів залежно від специфіки компанії, що їх використовує.
Анотація (рус): 
Формализован набор влияний на принятие решeний экспертами в области оценки инвестиционных предложений в девелопменте. Предложено несколько вариантов классификаций в зависимости от специфики компании, которая их использует.
Анотація (англ): 
It formalized the set of influences on the expert decisions in domain of investment proposal evaluation in development. It proposed some variants of classification in dependence of company specific, which use it.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 7, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Ноябрь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаніями/ У.Баффетт – К: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 268 с.
  2. Irsel Van, Information technology evaluation methods and management Hershey/ Van Irsel, Wim Van Grembergen// PA: IRM Press, 2001. - 246p.
  3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика/ В.Е.Гмурман—М.: Высшее образование, 2005. – 750c.
  4. J Van Nievelt V.C.A. Managing with information technology, a decade of wasted money?/ Nievelt J// – NY.: Free Press, 1992. - 50p.
  5. Bedell E. F.  The computer solution: strategies for success in the information age/E.F.Bedell//. – H.: Irwin, 1985. - 135p.
  6. Chan S. Contemporary Engineering Economics. Second Edition/S.Chan// – NY.: Addison-Wesley, 2010. – 724p.
  7. Тесля Ю.М. Застосування рефлекторного підходу до побудови інтелектуальних систем оцінки інвестиційних пропозицій/ Ю.М. Тесля, П.В. Каюк, М.Л. Чернова// Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини №73.– Всеукраїнський збірник наукових праць.– К.: 2009. ­– С. 82-87.
  8. Тесля Ю.М. Введение в интроформатику природы/Юрий Тесля: Монография. – К: Маклаут, 2010.  – 255 с