Засоби масової інформації - як інструмент громадської участі в інформаційній технології «прозорий бюджет

Заголовок (російською): 
Средства массовой информации - как инструмент общественного участия в информационной технологии «прозрачный бюджет
Заголовок (англійською): 
Funds Mass of information - as a tool of the Public participation in technology newsletter "prozrachnыy budget
Автор(и): 
С.В.Цюцюра., О.В.Криворучко., М.І.Цюцюра
Ключові слова (укр): 
російські цільові програми (РЦП), програмно-цільовий метод, регіональні програми, цільова програма підприємства (ЦПП), цільова комплексна програма (ЦКП)
Анотація (укр): 
Описано технології використання засобів масової інформації (ЗМІ) як інструменту суспільної участі, оцінки і аналізу прозорості бюджетного процесу в комплексній технології «Прозорий бюджет».
Анотація (рус): 
Статья посвящена описанию технологии использования средств массовой информации (СМИ) как инструмента общественного участия, оценки и анализа прозрачности бюджетного процесса в комплексной технологии «Прозрачный бюджет».
Анотація (англ): 
Articles posvyaschena description technology uses of funds Mass of information (media) as a tool to the Public participation, assessment and analysis of the budget process in Transparency Integrated Technology "Prozrachnыy budget."
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 7, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Ноябрь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Румянцева З.П. Общее управление организацией: принципы и процессы: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 3. – М.: «ИНФРА-М», 1999. – 336 с.
  2. Ременников В.Б. Разработка управленческого решения: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 140 с.
  3. Смирнов Э.А. Управленческие решения. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 264 с. – (Серия «Вопрос-ответ»).
  4. Фатхутдинов Р. А. Управленческие решения: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 283 с.
  5. Юкаева В.С. Управленческие решения: Учеб. Пособие. - М.: Аудит, Издательский дом "Дашков и КО", 1999. - 292 с.
  6. Голоктеев К., Матвеев И. Управление производством: инструменты, которые работают., - СПб: Питер, 2008. ISBN 978-5-91180-599-9
  7. Литягин А.А. и др. Реальное целевое управление. Практика реального внедрения и использования GOAL-технологии А. Литягина. — Альпина Паблишерз, 2010. — 352 с. — ISBN 978-5-9614-1071-6.