СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ І КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

Заголовок (російською): 
Система показателей и критериев для формализации процессов обеспечения функциональной устойчивости систем управления воздушным движением
Заголовок (англійською): 
The system of indicators and criteria for the formalization of processes to ensure the functional stability of the air traffic control systems
Автор(и): 
С.М.Неділько
Ключові слова (укр): 
функціональна стійкість, надмірність, автоматизована система управління повітряним рухом
Анотація (укр): 
Запропоновано показники та критерії синтезу та оптимізації функціонально стійкої автоматизованої системи управління повітряним рухом на основі теорії графів.
Анотація (рус): 
Предложены показатели и критерии синтеза и оптимизации функционально устойчивой автоматизированной системы управления воздушным движением на основе теории графов.
Анотація (англ): 
Proposed indicators and criteria for synthesis and optimization of functionally stable automated air traffic control system based on graph theory.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 7, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Ноябрь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Державна льотна академія України, Кіровоград
Литература: 
  1. Машков О. А. Оптимизация цифровых автоматических систем, устойчивых к отказам / Л. М. Артюшин, О. А. Машков. – К.: КВВАИУ, 1991. – 89 с
  2. Барабаш О. В. Построение функционально устойчивых распределенных информационных систем / О. В. Барабаш. – К.: НАОУ, 2004. – 226 с.
  3.  Кравченко Ю. В. Применение метода последовательного увеличения ранга k-однородного матроида в задаче синтеза структуры псевдоспутниковой радионавигационной системы / Ю. В. Кравченко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – К.: 2008. – №2(2). –
    С. 19 – 22.
  4. Андерсон Д. Дискретная математика и комбинаторика / Андерсон Джеймс. – М.: «Вильямс», 2006. – 960 с.
  5. Гвоздева В. А. Основы построения автоматизированных информационных систем / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лаврентьева. – М.: «Гелиос», 2007. – 320 с.