«Інтервальна» модель задачі параметричної оптимізації при довільній цільової функції

Заголовок (російською): 
«Интервальная» модель задачи параметрической оптимизации при произвольной целевой функции
Заголовок (англійською): 
“Interval” model of the parametric optimization with random objective function
Автор(и): 
Н.І.Полтораченко
Ключові слова (укр): 
інженерна мережа, параметрична оптимізація, математична модель,  інтервальні змінні та функції
Анотація (укр): 
Розглянуто задачу параметричної оптимізації інженерної мережі при довільній цільовій функції з дискретними та інтервальними змінними, які виражають невизначеність вихідних даних. Запропоновано алгоритм розв’язання задачі.
Анотація (рус): 
Рассматривается задача параметрической оптимизации инженерной сети при произвольной целевой функции с дискретными и интервальными переменными, которые выражают неопределенность исходных данных. Предложен алгоритм решения задачи.
Анотація (англ): 
The article is devoted to the parametric optimization of engineering network of random objective function with digital and interval variables that shows the equivocation of the initial data. Algorithm of the solution of the problem is suggested.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 7, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Ноябрь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології проектування
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1. Храменков С.В. Стратегия модернизации водопроводной сети / С.В. Храменков. – М.: Стройиздат, 2005.

2. Стратегія проведення моніторінгу й реформування систем муніципального водопостачання // Водопостачання та водовідведення: Н.Г. Насонкіна,
В.В. Дорофієнко, В.М. Маслюк, С.Є. Антоненко,
В.М Сахновська. Виробничо-практичний журнал. – К., 2009. - №2. – С.2-8.

3. Демченко В.В. Переваги онтологічного підходу до розподіленого моделювання інженерних та транспортних мереж // Містобудування та територіальне планування: В.В. Демченко Наук.-техн.збірник. – К.: КНУБА, 2008. – Вип.29. – С.79-83.

4. Застосування функціонально- динамічних схем для моделювання інженерної мережі водопостачання міста // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки:  П.І. Анпілогов, В.М. Михайленко, А.П. Анпілогов,
Ю.В.  Кошарна.  Наук.-техн.збірник. – К., КНУБА, 2007. – Вип.27 . – С.8-13.

5. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій.: Підручник
/Ю.П. Зайченко. – К.: 2000. – 688 с.

         6.  .Полтораченко Н.І. Декомпозиція задачі параметричної оптимізації в умовах невизначеності інформації  // Управління розвитком складних систем: Н.І.Полтораченко. Збірник наукових праць. – К: КНУБА, 2010. – Вип.2 . – С.45-48.