АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ІНДИКАТОРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Заголовок (російською): 
Анализ подходов к формированию систем индикаторов устойчивого развития
Заголовок (англійською): 
Analysis of approaches of forming of the systems of indicators of steady development
Автор(и): 
Н.В.Караєва., Л.О.Левченко., Я.М.Трохименко
Ключові слова (укр): 
індикатори сталого розвитку, сталий розвиток, індекси CP, інтегровані індикатори
Анотація (укр): 
Проаналізовано підходи щодо формування систем індикаторів сталого розвитку. Індикатори розроблено Комісією ООН зі сталого розвитку та міжнародними системами екологічних індикаторів.
Анотація (рус): 
Проанализировано подходы к формированию систем индикаторов устойчивого развития, индикаторы, разработанные Комиссией ООН по устойчивому развитию, и международные системы экологических индикаторов.
Анотація (англ): 
Approaches of forming of the systems of indicators of steady development, indicators, developed Commission of UNO on steady development, and international systems of ecological indicators, are analysed.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 7, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Ноябрь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології в економіці
Університет автора: 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ
Литература: 

1. Порядок денний на ХХІ століття. Прийнятий на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку, 3-14 червня 1992 р., Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Офіційний веб-сайт Організації Об'єднаних Націй. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www .unep.org/ environmentalgovernance/. – Назва з екрану.

2. Згуровський М.З. Сталий розвиток у глобальному і регіональному вимірах: аналіз за даними 2005 р./ М.З.  Згуровський – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 84 с.

3. Згуровский М.З. Україна в глобальних вимірах сталого розвитку / М.З.  Згуровський  // Дзеркало тижня. – 2006. – № 19(598).

4. World Bank. World Development Report, 1993. – Washington D.C.: World Bank, 1993 – 175 p.

5. Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. – New York: UN, 2001. – 319 p.

6. Комплексный экологический и экономический учет. Оперативное пособие // Департамент по экономическим и социальным вопросам. Стат. отдел. – (Методические исследования, Сер. F, №78)  – Нью–Йорк: ООН, 2001. – 201 с.

7. Шостак Л.Б. Регулирование экономического роста в условиях природно–ресурсных ограничений / Л.Б. Шостак  [под ред. Б.М. Данилишина]. – К.: СОПС Украины НАН Украины, 1998. – 320 с.

8. Напрямки роботи. Індикатори сталого розвитку. Офіційний веб-сайт Організації Об'єднаних Націй. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ind/ind_index.shtml?utm_source=OldRedirect&utm_medium= redirect&utm_content=dsd&utm_campaign=OldRedirect. – Назва з екрану.