ЦИФРОВИЙ ПРИЛАД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МАТЕРІАЛІВ

Заголовок (російською): 
Цифровое устройство для измерения теплофизических параметров материалов
Заголовок (англійською): 
Digital device for measuring thermophysical parameters of materials
Автор(и): 
В.С.Шикалов., Т.Ю.Пристайло
Ключові слова (укр): 
магнітострикційний датчик температури, лінійний імпульсний нагрівач
Анотація (укр): 
Розроблено цифровий прилад для вимірювання теплофізичних параметрів матеріалів, таких як коефіцієнт теплопровідності, температуропровідність, питома теплоємність. Для можливості проведення експрес-аналізу в основу його роботи закладена метод нестаціонарного режиму теплообміну з використанням лінійного імпульсного нагрівача.
Анотація (рус): 
Описано магнитострикционное цифровое устройство для измерения теплофизических параметров материалов.
Анотація (англ): 
We describe the magnetostrictive digital device for measuring thermophysical parameters of materials.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 7, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Ноябрь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління технологічними процесами
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Карслоу Г. Теплопроводность твердых тел/ Г. Карслоу, Д. Егер  (пер. с англ. под ред. проф. Померанцева А.А.). –  М.: Наука, 1964.- 488 с.
  2. Платунов Е.С. Теплофизические измерения и приборы / Е.С. Платунов.Машиностроение, 1986. – 365 c.
  3. Методы определения теплопроводности и температуропроводности / Под ред. Лыкова А.В. – М., 1973 – 336с.
  4. Шикалов В.С. Технологічні вимірювання. Навч. Посібник. – К.: Кондор, 2006. – 165 c.
  5. А.С.№1347697СССР. Шикалов В.С.  Устройство для измерения коэффициента теплопроводности, 1986.