Управління розвитком складних систем, 2012, номер 11
Редакційна колегія
Титульна сторінка
Наші автори
ЗМІСТ
Управління проектами
МЕХАНИЗМЫ КОНВЕРГЕНЦИИ МЕТОДОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
С.Д. Бушуев., Н.С. Бушуева., С.И. Неизвестный
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СИНЕРГИЯ И УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
В.А. Вайсман., С.А. Величко
КОМПОЗИЦИОННО - МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЯМИ ПРОЕКТОВ Анотація [+]
А.С. Ванюшкин
УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ В ХОЛДИНГЕ Анотація [+]
В.Ю. Котетунов
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ КРОССКУЛЬТУРНОГО ОКРУЖЕНИЯ. УРОКИ ЧЕРНОБЫЛЯ Анотація [+]
В.В. Мединцов
ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА КАНАЛЬНОМУ ТА МЕРЕЖНОМУ РІВНЯХ МОДЕЛІ OSI Анотація [+]
Т.О.Приходько
МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОТБОРА ЭНЕРГОИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ Анотація [+]
М.К. Сухонос
ПРОЕКТНИЙ ПОГЛЯД НА ПИТАННЯ ПОКРАЩЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ, НАУКИ ТА ВЛАДИ В УМОВАХ УКРАЇНИ Анотація [+]
Ю.М. Тесля., А.О. Білощицький
НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ Анотація [+]
А.А. Третьяков., Г.С. Хулап., С.Д. Бушуев
ФОРМАЛІЗАЦІЯ БАЗОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕРЕДОВИЩА ВЗАЄМОДІЇ ПРОЕКТІВ Анотація [+]
О.М. Медведєва
УНИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Анотація [+]
Ю.Н. Харитонов
ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ Анотація [+]
С.В. Цюцюра., О.В. Криворучко., М.І. Цюцюра
МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ ПОРТФЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ В ПРОЕКТНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ Анотація [+]
Н.Ю. Егорченкова., А.В. Егорченков., Д.С.Катаев., О.В. Бондарчук
Інформаційні технології управління
ОПТИМІЗАЦІЯ АКАДЕМІЧНИХ РЕСУРСІВ ВНЗ ЧЕРЕЗ П’ЯТИСЕКТОРНУ ВИРОБНИЧУ ЕТАЛОННУ, ІЄРАРХІЧНУ ДЕКОМПОЗИЦІЮ РЕСУРСНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація [+]
В.І. Жованик
Інформаційні технології проектування
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ САПР ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БУДІВЕЛЬ Анотація [+]
Х.М. Гоц
ОСОБЛИВОСТІ ТОПОЛОГІЇ ГРАФІТІ ЯК ІСТОРИЧНИХ НАПИСІВ Анотація [+]
В.В. Демченко., О. В . Горда., З. В. Ткач
Інформатизація вищої освіти
ВЕКТОРНЫЙ МЕТОД ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ ПРОЕКТОВ В ПРОЕКТНО - ВЕКТОРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ Анотація [+]
А.А. Белощицкий
Інформаційні технології в економіці
ТРИВИМІРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ РОЗПОДІЛІВ КОНЦЕНТРАЦІЙ АЕРОІОНІВ У ПОВІТРІ ПРИМІЩЕНЬ Анотація [+]
Л.О. Левченко., В.А. Глива., О.В. Сидоров
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГООЩАДНОСТІ У ВНЗ Анотація [+]
Р.Ю. Тормосов., І.І. Степаненко
Управління технологічними процесами
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОНОМНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ Анотація [+]
С.В. Иносов., О.В. Бондарчук
НФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД Анотація [+]
М. М. Олексієнко., О. В. Рапотенко
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ КОММУНАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Анотація [+]
А.Ю. Старостина
ОРГАНІЗАЦІЙНО - ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПРОДУКЦІЇ Анотація [+]
Ю.А. Чуприна