Управління розвитком складних систем, 2013, номер 13
Редакційна колегія
Титульна сторінка
Наші автори
ЗМІСТ
Управління проектами
СТРУКТУРА ПРОЕКТОВ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВЕ МУЛЬТИПРОЕКТА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНО-УПРАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Анотація [+]
О.В. Бондарчук
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ ПІДПРИЄМСТВ Анотація [+]
А.О. Бродська
СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ МЕХАНИЗМОВ КОНВЕРГЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
С.Д. Бушуев., С.И. Неизвестный., Д.А. Харитонов
АНАЛІЗ СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ КОМПЕТЕНЦІЙ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ УКРАЇНИ Анотація [+]
К.В. Колеснікова., Д.В. Лук’янов
ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ В ПРОДУКТОВИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
О.Б. Лисицін., Д.С. Катаєв., О.В. Єгорченков
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛІННІ РОЗПОДІЛЕНИМИ СТРУКТУРАМИ Анотація [+]
І.А. Осауленко
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ Анотація [+]
М.Ю. Подаенко., В.К. Кошкин., Л. С. Чернова
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація [+]
О.І. Полотай
ЦІННОСТІ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН В СОЦІАЛЬНИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ПРОЕКТАХ Анотація [+]
М.І. Рич
АУТСОРСИНГ: ВИДИ, КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ТА ФОРМИ. КЛАСИФІКАЦІЯ АУТСОРСИНГОВИХ ПРОЕКТІВ Анотація [+]
А.О. Саінчук
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ НЕСИЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОАКТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ПРОЕКТА Анотація [+]
Ю.Н. Тесля., В.В. Концевич
МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ Анотація [+]
Ю.Н. Харитонов., К.В. Кошкин., С.К. Чернов
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЗОРОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ Анотація [+]
С.В. Цюцюра., О.В. Криворучко., М.І. Цюцюра
Інформаційні технології управління
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОДУКТОВЫМИ ПРОЕКТАМИ ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД В ПРОЕКТНО-ВЕКТОРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ Анотація [+]
А.А. Белощицкий., В.Ю. Вацкель
СУЧАСНИЙ СТАН ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ Анотація [+]
О.Ю. Берзлев
РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА МОНИТОРИНГА ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ Анотація [+]
И.Н. Доманецкая., А.В. Хроленко., Е.В. Федусенко., А.А.Федусенко
МОВА МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «AIMO» Анотація [+]
В.Б. Задоров., О.О. Васильєв., І.В. Дерев’янко
ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВІВ ВИТРАТ РЕСУРСІВ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація [+]
В.Б. Задоров., В.Т. Шпирний., Є.Є. Шабала
ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ Анотація [+]
С.В. Иносов., В.М. Корниенко
ПРОГНОЗУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИМ СИСТЕМАМ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація [+]
І.О. Ляшенко., Р.К. Мурасов., О.В. Поплінський
Інформаційні технології проектування
ВПЛИВ ФОРМУЮЧОГО ТРАКТУ НА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДЕФЕКТУ ТИПУ «ТРІЩИНА» НА ЦИФРОВОМУ ЗОБРАЖЕННІ Анотація [+]
О.В. Горда., О.О. Пузько
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ, ОРІЄНТОВАНИХ НА ЗНАННЯ, ТА МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ Анотація [+]
О.В. Невмержицький
ЗАДАЧА РОЗМІЩЕННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ Анотація [+]
Н.І. Полтораченко
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація [+]
Н.В. Тістол
Інформатизація вищої освіти
СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ У ВНЗ Анотація [+]
А.О. Білощицький., С.В. Білощицька., С.С. Білоконь
МЕТОД ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ Анотація [+]
О.Б. Данченко., Т.Ю. Царик., Т.В. Савельєва., В.О. Занора
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СТАНУ СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ДІЛОВОДСТВА Анотація [+]
О.В. Діхтяренко
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ Анотація [+]
С.В. Палій
ПРОБЛЕМА ГОЛОСОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація [+]
Л.О. Терейковська., І.А. Терейковський
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ СТУДЕНТІВ З РОЗГАЛУЖЕНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація [+]
О.В. Федусенко., О.О. Рафальська
Управління технологічними процесами
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАГНИТОСТРИКЦИОННОГО ДАТЧИКА УДЕЛЬНОГО ТЕПЛОСОПРОТИВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ Анотація [+]
С.В. Иносов., Т.Ю. Пристайло., В.С. Шикалов