Управління розвитком складних систем, 2013, номер 14
Редакційна колегія
Титульна сторінка
Наші автори
ЗМІСТ
Управління проектами
ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕРМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ Анотація [+]
О.В. Бірюков
ФИНАНСОВЫЙ ПРОФИЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ Анотація [+]
Ю.И. Бурименко., Н.Ю. Вороная., М.В. Копытина.
ГЕНОМ МЕТОДОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЗНАНИЙ Анотація [+]
С.Д. Бушуев., С.И. Неизвесный
ВЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
С.Д. Бушуев., Д.А. Харитонов., В.Б. Рогозина
МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТІВ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ВІРТУАЛЬНИХ ВЕРФЕЙ Анотація [+]
К.В. Кошкін., О.В. Дрозд., І.В. Антикова., А.В. Мандра
ТРАНСВЕРСАЛЬНА ПРОГРАМА ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ ТА ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ Анотація [+]
Г.Л. Кошкіна
НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЯМИ ПРОЕКТІВ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ Анотація [+]
Н.П. Крап., В.М. Юзевич
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ І СУЧАСНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЕНЕРГООЩАДНИХ ПРОЕКТІВ Анотація [+]
Д.В. Маргасов
СКЛАДНИКИ ПОВЕДІНКОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧАСНИКА КОМАНДИ ПРОЕКТУ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ Анотація [+]
К.С. Масленнікова, К.В. Колеснікова
ІТЕРАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація [+]
В.М. Молоканова
ПИТАННЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ Анотація [+]
В.В. Назимко
ПРОАКТИВНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
М.М. Олексієнко
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ ВИСОКОГО РІВНЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ Анотація [+]
І.О. Пилипенко
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ВИСТАВКА-ЯРМАРОК» Анотація [+]
О.І. Пурський., О.А. Харченко., А.О. Бродська
СИСТЕМНО-ЦІННІСНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕГРОВАНИХ ПРОГРАМ МОЛОЧАРСТВА Анотація [+]
О.В. Сидорчук., А.М. Тригуба
ВИЗНАЧЕННЯ МІСІЇ, БАЧЕННЯ І СТРАТЕГІЇ ПРОЕКТІВ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ Анотація [+]
С.В. Цюцюра., О.В. Криворучко., М.І. Цюцюра
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ЕНЕРГІЇ ПРОЕКТІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ Анотація [+]
Н.П. Ярошенко
АНТИКРИЗОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЕКТАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ Анотація [+]
Т.О. Ярошенко
Інформаційні технології управління
ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСУ АДАПТАЦІЇ ВИКОНАННЯ ЕТАПУ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ Анотація [+]
О.В. Горда., К.С. Бондарчук
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТІВ І ПРОЦЕСІВ БУДІВНИЦТВА В СЕРЕДОВИЩІ МОВИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ «АІMO» Анотація [+]
В.Б. Задоров., О.О.Васильєв
ФОРМУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНОЇ МОДЕЛІ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОЕКТУ Анотація [+]
Є.Ю. Сахно., І.С. Скітер., М.В. Двоєглазова
Інформаційні технології проектування
МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТАРІННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ Анотація [+]
О.О. Білобородов., Ю.Г. Даник
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ БІНАРИЗАЦІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБРАЗУ ДЕФЕКТУ ТИПУ «ТРІЩИНА» НА ЦИФРОВОМУ ЗОБРАЖЕННІ Анотація [+]
О.В. Горда., О.О. Пузько., С.П. Коломієць
АЛГОРИТМ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК БАГАТОПРІОРИТЕТНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГРАМ Анотація [+]
В.Г. Зайцев., М.В. Плахотний., Є.І. Цибаєв,
МОДЕЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація [+]
Є.Ю. Катаєва., Г.О. Заспа., Р.В. Форостянов
Інформатизація вищої освіти
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ПОШУКУ ЗБІГІВ У ТЕКСТАХ Анотація [+]
А.О. Білощицький., О.В. Діхтяренко
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТНО-ВЕКТОРНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТНІХ СЕРЕДОВИЩ Анотація [+]
А.О. Білощицький., П.П. Лізунов., Т.О. Лященко
МЕТОД ПОШУКУ «ІДЕАЛЬНОГО СПІВРОЗМОВНИКА» ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМЦІВ Анотація [+]
С.В. Палій
Інформаційні технології в економіці
ДІАГНОСТИКА СТАНУ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ЗА РІВНЕМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Анотація [+]
Н.В. Караєва., Л.О. Левченко., А.С. Панасюк., Т.О. Дерипаско
ОГЛЯД МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ Анотація [+]
Л.О. Левченко., Д.С. Бєлова
ВИКОРИСТАННЯ НЕАРХІМЕДОВОЇ МЕТРИКИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Анотація [+]
Ю.І. Мінаєва