Управління розвитком складних систем, 2011 (Випуск 6)
Редакційна колегія
Титульна сторінка
Наші автори
ЗМІСТ
Управління проектами
ДИФУЗІЙНА МОДЕЛЬ ПРОНИКНЕННЯ КРИЗИ У СИСТЕМУ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ Анотація [+]
Ф.О. Ярошенко
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ МЕНЕДЖЕРА ПРОЕКТОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Анотація [+]
С.Д.Бушуев., С.И.Неизвесный
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ – КЛЮЧ К УСПЕХУ Анотація [+]
С.Д.Бушуев., Р.Ф.Ярошенко., Н.П.Ярошенко
Інноваційні механізми інтуїтивного управління проектами та програмами Анотація [+]
С.Д.Бушуєв., Ю.В.Яцишин
НЕЧЕТКАЯ СИТУАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Анотація [+]
Е.И.Гречуха., Т.М.Дидур
Використання міжнародних стандартів в управлінні ризиками Анотація [+]
О.М.Донець., Т.В.Савельєва., Ю.І.Урецька
 ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ БЮДЖЕТУВАННЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ Анотація [+]
А.А.Златкін., О.Б.Данченко., Д.І.Бедрій., Л.С.Чернова
СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
И.В.Меркушева., Н.Ю.Тесля
МОДЕРНІЗАЦІЯ  СІТЬОВИХ  МОДЕЛЕЙ  ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕВЕЛОПЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ Анотація [+]
В.О.Поколенко., Д.О.Приходько., О.В.Сліпенчук
МАРКЕТИНГОВІ ПЕРЕДУМОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВІТЧИЗНЯНИМ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ  Анотація [+]
І.П.Покотилов
Системи засади профілювання місій державних цільових програм Анотація [+]
О.В.Сидорчук., Р.Г.Ратушний., Г.Д.Гуцул., О.О.Сидорчук., В.В.Босак
Системна модель управління якостю організаційних проектів Анотація [+]
Г.В.Ста­р­че­н­ко., І.­А.Ба­ра­нюк
Нелинейная модель эволюционного управления проектами Анотація [+]
П.А.Тесленко
Математичні основи побудови рефлекторних експертних систем оцінки інвестиційних пропозицій в девелопменті Анотація [+]
Ю.М. Тесля., П.В. Каюк., М.Л. Чернова., О.Ю.Чорний
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ДЛЯ АДАПТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ДО ЕВРОСТАНДАРТІВ Анотація [+]
О.А. Тугай., Ю.А.Чуприна., О.В. Сліпенчук
СОЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ «ПРОЗОРИЙ БЮДЖЕТ» ЯК ІННОВАЦІЯ Анотація [+]
М.І. Цюцюра., Д.А. Харитонов., Г.О. Цюцюра
Методы определения стоимости наукоемких проектов Анотація [+]
Л.С.Чернова
СТРУКТУРНАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ СЛОЖНЫХ СОЦИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ПЕРИОД ИХ ЦЕЛЕВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ Анотація [+]
В.И. Чимшир
КЛАСТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОЕКТАХ РАЗВИТИЯ МОРСКИХ ТОРГОВЫХ ПОРТОВ УКРАИНЫ Анотація [+]
Б.Ю.Козир
Інформаційні технології управління
ПРО ІНФОРМАЦІЮ ТА ІНТРОФОРМАЦІЮ Анотація [+]
В.М.Вишняков
До розвитку концепції «конфігураторів» для побудування архітектури інформаційних технологій організаційних антропогенних систем Анотація [+]
В. Б. Задоров., А. А. Васильев
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ Анотація [+]
Ю.В. Ольшевський
ЗАДАЧА ІДЕНТИФІКАЦІЇ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ Анотація [+]
О.І. Пурський
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДО ОЦІНКИ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ, РОЗРОБЛЕНИХ НА БАЗІ ПЛАТФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Анотація [+]
О.В. Федусенко., О.О. Рафальська
Інформаційні технології проектування
ПРИЙНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТА В УМОВАХ ЇЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І РИЗИКУ Анотація [+]
О.Л. Соловей
Інформатизація вищої освіти
ПРОЕКТНО-ВЕКТОРНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ Анотація [+]
А.А. Белощицкий., П.П. Лизунов., С.В. Белощицкая
Інформаційні технології в економіці
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ Анотація [+]
Л.О. Левченко., О.П. Кілянчук ., С.А. Теренчук
ВИБІР ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ЙОГО ВІДПОВІДНОСТІ РИНКУ Анотація [+]
Ю. І. Мінаєва
Технології управління розвитком
МАРКОВСКИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ Анотація [+]
Л.А. Терейковская
ОПТИМІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРИ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ Анотація [+]
І.А. Терейковський
Управління технологічними процесами
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ Анотація [+]
С.В. Иносов., Т.Г. Соболевская., Н.И. Самойленко., К.В. Сидун