Управління розвитком складних систем, 2021, 46
Редакційна колегія
Титульна сторінка
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
СИТУАЦІЙНИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ ПРОЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація [+]
Бакуліч О. О., Кіс І. Р.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО СЛІДУ ПРОЄКТІВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Анотація [+]
Бушуєв С. Д., Бушуєв Д. А., Бушуєва В. Б., Бушуєва Н. С.
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ДІЙ З АДАПТАЦІЇ ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА КРИТЕРІЯМИ «ЕФЕКТИВНІСТЬ - СВОЄЧАСНІСТЬ» Анотація [+]
Гордєєва І. О.
КОНЦЕПЦІЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ В ОБЛАСТІ GERT-МЕРЕЖ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТІВ І ПРОГРАМ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ Анотація [+]
Засуха І. П.
МЕТОД ПЛАНУВАННЯ РЕЄСТРУ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПРОЄКТІВ АПК З УРАХУВАННЯМ ЇХНІХ РИЗИКІВ ТА МЕНТАЛЬНОСТІ Анотація [+]
Круль К. Я., Данченко О. Б., Денчик О. Р.
АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Анотація [+]
Тімінський О. Г., Войтенко О. С., Райчук І. В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИХОВАНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ У ВІДЕОФАЙЛАХ Анотація [+]
Катаєва Є. Ю., Ребріков А. Г.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
ПОБУДОВА РОЗВ’ЯЗУВАЛЬНИХ РІВНЯНЬ НАПІВАНАЛІТИЧНОГО МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ПРИЗМАТИЧНИХ ТІЛ СКЛАДНОЇ ФОРМИ Анотація [+]
Іванченко Г. М., Максим’юк Ю. В., Козак А. А., Мартинюк І. Ю.
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІМ-ТЕХНОЛОГІЙ У ВІТЧИЗНЯНІЙ БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ Анотація [+]
Київська К. І., Лузiнa Ю. В.
ЧИСЕЛЬНЕ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ФОРМ ВИГИНУ ПРУЖНИХ СТЕРЖНІВ ЗНАЧНОЇ ДОВЖИНИ Анотація [+]
Лізунов П. П., Недін В. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕСТУВАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ Анотація [+]
Терентьєв О. О., Горбатюк Є. В., Доля О. В., Серпінська О. І., Лященко М. А.