Аннотації

Автор(и):
Ю.М.Тесля., П.В.Каюк., М.Л.Чернова
Дата публікації:

25.11.2011

Анотація (укр):

Виділено та формалізовано впливи на прийняття рішень експертами в галузі оцінювання інвестиційних пропозицій в девелопменті. Запропоновано декілька варіантів класифікацій впливів залежно від специфіки компанії, що їх використовує.

Анотація (рус):

Формализован набор влияний на принятие решeний экспертами в области оценки инвестиционных предложений в девелопменте. Предложено несколько вариантов классификаций в зависимости от специфики компании, которая их использует.

Анотація (англ):

It formalized the set of influences on the expert decisions in domain of investment proposal evaluation in development. It proposed some variants of classification in dependence of company specific, which use it.

Література:

  1. Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаніями/ У.Баффетт – К: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 268 с.
  2. Irsel Van, Information technology evaluation methods and management Hershey/ Van Irsel, Wim Van Grembergen// PA: IRM Press, 2001. - 246p.
  3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика/ В.Е.Гмурман—М.: Высшее образование, 2005. – 750c.
  4. J Van Nievelt V.C.A. Managing with information technology, a decade of wasted money?/ Nievelt J// – NY.: Free Press, 1992. - 50p.
  5. Bedell E. F.  The computer solution: strategies for success in the information age/E.F.Bedell//. – H.: Irwin, 1985. - 135p.
  6. Chan S. Contemporary Engineering Economics. Second Edition/S.Chan// – NY.: Addison-Wesley, 2010. – 724p.
  7. Тесля Ю.М. Застосування рефлекторного підходу до побудови інтелектуальних систем оцінки інвестиційних пропозицій/ Ю.М. Тесля, П.В. Каюк, М.Л. Чернова// Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини №73.– Всеукраїнський збірник наукових праць.– К.: 2009. ­– С. 82-87.
  8. Тесля Ю.М. Введение в интроформатику природы/Юрий Тесля: Монография. – К: Маклаут, 2010.  – 255 с